Rämens FVOF

Att upplåta och förvalta fiskevatten inom fiskevårdsområdet.

Inom området finns även Filipstad Kommunfiskekort.
Kommunfiskekortet är ett samarbete mellan fiskevårdsområdesföreningarna Alstern-Lungens FVOF, Grundsjöhyttans FVOF, Horssjön-Långbans FVOF, Rämens FVOF, Yngens FVOF, Aspen-Daglösens FVOF, Gåsborns FVOF, Nordmarksälvens FVOF och Skåltjärnshyttans FVOF.

Näsrämmen, Bosjön m fl vatten

Mört (Riklig) , Gädda (Riklig) , Abborre (Riklig) , Sik (Vanlig) , Regnbåge - Put and take (fiskekort köpes lokalt) (Vanlig) , Siklöja (Vanlig) , Lake (Normalt) , Ål (Normalt) , Id (Lite) , Bäckröding (Lite) , Öring (Lite) , Gös - Bredreven (Lite) , Sutare (Lite) , Signalkräfta (Lite) , Flodkräfta (Lite) , Nors (Lite) , Ruda (Sällsynt) , Gräskarp (Sällsynt) , Braxen (Sällsynt) , Sarv (Sällsynt)

Upp mot 200 sjöar och vattendrag samt 16 mil rinnande vatten inom Rämens fiskevårdsområde. 

De större vattendragen utgörs av sjöar med gott om gädda och abborre, det finns även laxöring och gös i en del av vattnen. I skogstjärnarna finns mestadels gädda och abborre. I en del rinnande vattnen kan laxöring fångas.

Finns mycket goda möjligheter för kanotfärder då vattnen är så nära sammankopplade, endast korta förflyttningar behöver göras.

Län: Värmlands län, Dalarnas län
Kommuner: Filipstad, Hagfors,Ludvika

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (70 kr)
Veckokort (250 kr)
Årskort (400 kr)
365 dagar.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-nasrammen-bosjon-m-fl-vatten.htm

Allmänhetens kontaktperson

Thomas Eriksson
ekenas01@gmail.com

Hemsida

Saknas

PDF

Saknas