Rickleå Bys Samfällighetsförening

Rickleå By (SFF) förvaltar nedre delen av Rickleån och har förvaltat laxfisket i ån ända sedan 1583 (föreningen bildades dock 1982).

Rickleå levererade lax till Uppsala stift redan på 1300-talet och varit en omtalad fiskeälv under historien. Nuförtiden är Rickelån mest känd för sitt fiske efter stor havsöring som är lättast att komma åt under vår och höst. Delen som ingår i området är ej flottledsrensad, vilket är unikt för större åar i Norrlands kustland.

Vi jobbar aktivt med att förbättra förutsättningarna för lax och havsöring i form av tillsyn både vid kusten och på land, göra fisket tillgängligt genom att hålla stigar öppna och underhålla rastkojorna längs ån. Vi samarbetar med andra organisationer för att i framtiden få till en utrivning av tre dammar i Robertsfors tätort vilket hindrar ån att nå sitt fulla potential.

Rickleå Nedre

Havsöring (Vanlig) , Flodkräfta - Ej tillåten att fiska (Normalt) , Lake (Normalt) , Mört (Normalt) , Harr (Normalt) , Gädda (Normalt) , Abborre (Normalt) , Bergsimpa (Normalt) , Siklöja (Normalt) , Sik (Lite) , Lax (Lite) , Öring (Lite)

Rickleån är en väldigt vacker å med unik karaktär. Rickleån har en så kallad Seapool, en fors som rinner rakt ut i havet. I Sverige finns det bara två större vattendrag av den karaktären, Emån det andra.

Rickleån är också unik genom att åns nedersta delar, nedströms Robertsfors, aldrig har blivit flottledsrensade utan har kvar sin ursprungliga karaktär med stora stenblock och varierande strömpartier. Rickleån är främst känd för vår- och höstfisket efter stor havsöring, men harrfisket kan stundtals vara riktigt bra och laxstammen är nu på uppgång.

Län: Västerbottens län
Kommun: Robertsfors

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (70 kr)
Veckokort (250 kr)
Säsongskort (700 kr)
Gäller under perioden mellan 1 maj till 30 november.
Säsongskort - Ungdom (150 kr)
För ungdomar mellan 13-18 år. Gäller under perioden mellan 1 maj till 30 november.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-ricklea-nedre.htm

Allmänhetens kontaktperson

Håkan Dalsfelt
hakan.dalsfelt@gmail.com
070 - 359 50 72

Hemsida

https://www.rickleannedre.se/

PDF

Saknas