Förbundets nationella fiskevattenägarekonferens i Norrköping blev en succé med över 160 deltagare. Alla inbjudna och kompetenta föreläsare gjorde tillsammans med engagerade deltagare från hela landet konferensen till en stor "kunskapsfest" som dessutom erbjöd trevlig samvaro och värdefullt erfarenhetsutbyte både mellan fiskerättsägare och mellan fiskerättsägare, myndigheter och forskare.

I samband med konferensen fick Bolmens Fvof under onsdagskvällen motta priset Årets fiskevårdsområdesförening. Sveriges Fiskevattenägareförbund har instiftat utmärkelsen för att uppmärksamma det viktiga förvaltningsarbete som våra fiskevårdsområdesföreningar utför. På bilden ses ordföranden i Bolmens Fvof, Per Berglund, tillsammans med ett urval styrelsefunktionärer ta emot priset av förbundets hedersordförande Carl G Nilsson. 

Bolmen är till ytan Sveriges tolfte största sjö. Det är den största sjön som förvaltas av en enda gemensam fiskevårdsområdesförening. Bolmens fvof har på ett föredömligt sätt visat att lokal förvaltning fungerar alldeles utmärkt även av mycket stora enskilda fiskevatten och med fler än tusen delägare.

I motiveringen till priset sägs att föreningen sedan bildandet tålmodigt och framgångsrikt har utvecklat och organiserat fisket i sjön Bolmen. Föreningen bedriver en modern och aktiv förvaltning utifrån en långsiktig fiskevårdsplan. Genom samverkan med Lagans Vattenråd och Sydvattens lokala forskningsstation har föreningen god koll på sjöns vattenkvalitet. Föreningen erbjuder god service och tillgänglighet, digital fiskekortsförsäljning och organiserad fisketillsyn med ett flertal utbildade fisketillsynspersoner och fisketillsynsbåtar. Förvaltningsinsatserna har skapat goda förutsättningar för utvecklingen av en lokalt förankrad fiskerinäring och landsbygdsturism. I sjön finns både ett blomstrande yrkesmässigt insjöfiske och flera verksamma fisketurismentreprenörer. Föreningen är dessutom initiativtagare till och huvudaktör i den årligt återkommande Bolmendagen som engagerar och samlar bygden runt sjön och är ett stort besöksmål.

 


Konferensen hålls på Arbetets Museum mitt i Motala Ström i Norrköping

Sveriges Fiskevattenägareförbunds nationella fiskevattenägarekonferens går av stapeln den 20 - 21 november på Arbetets museum i Norrköping.

Årets konferens har "Aktiv och modern förvaltning" som huvudtitel men innehåller även temablock som behandlar skarv och skarvförvaltning, den nya vattenlagstiftningen, fiskeribiologi, fiskevård och aktuella fiskefrågor. På programmet finns över 30 föredrag med några av landets främsta experter på sina respektive områden. I samband med konferensen kommer även Årets fiskevårdsområdesförening att premieras.

Uppslutningen på konferensen är över förväntan. Konferensen är fulltecknad med över 150 anmälda konferensdeltagare.

Konferensprogrammet kan laddas här.

 

Utgivningsdag för nr 4 2019 av Våra Fiskevatten är den 21 november.

Nummer 4 innehåller flera reportage om signalkräftan och dess hantering. Allt ifrån ett besök på det nyöppnade kräftmuseet på Sikanäs Gård utanför Sävsjö till redovisning av Förbundets synpunkter på det liggande förslaget till nya föreskrifter för hantering av signalkräfta samt reaktioner från kräftfiskeföretagare och fiskevårdsområdesföreningar på de föreslagna hanteringsåtgärderna. Tidningen innehåller också ett block om fiskerättsförteckningen och vägar att hålla denna uppdaterad där Älgsjöns fvof i Värmland valt att uppdatera sin förteckning med hjälp av föreningsfunktionärer. Den nya strandskyddsutredningen belyses i en intervju med utredaren Catharina Håkansson Boman. Strandskyddet står också i fokus i ett reportage från Bullarens fvof i norra Bohuslän där föreningen har fått kämpa för en dispens för båtramp vid sjön. Förbundets uppföljning av fiskekortsprisernas utveckling behandlas och i ett reportage från Exens fvof i Kronobergs län får vi möta en förening som nyligen fördubblat sina fiskekortspriser och med enbart goda erfarenheter. Kommunens roll som aktiv fiskevattenägare och motiven till detta skildras i reportage från Borås Stad. Slutligen innehåller tidningen reportage om vattenkraftens miljöanpassning, en dom i högsta förvaltningsdomstolen som möjliggör skyddsjakt med hänvisning till stor påverkan på enskilda fiskbestånd och ett vardagsreportage från Ärrsjöns fvof i Dalsland.