Utgivningsdag för nr 3 2019 av Våra Fiskevatten är den 15 augusti.

Nummer 3 innehåller flera reportage från Åland som bland annat belyser skarvförvaltningen på Åland och där både skarv och säl finns med på menyn hos en av öns gourmetrestauranger. Parallellt skildras länsstyrelsen i Stockholms arbete med ny regional skarvförvaltningsplan och där man hoppas på en gynnande dom i högsta förvaltningsdomstolen som kan innebära ett genombrott för svensk skarvförvaltning. I reportage från Dalarna beskrivs ett pågående försök med ny metod för fiskvandring förbi Spjutmo kraftverk i Österdalälven och arbetet med att förhandla fram nya vattendomar för Ore älv. Numret innehåller även reportage om arbetet med laxförvaltning i Nedre Ljungans Fvof och reportage från Indalsälven där en ny entreprenör har tagit över det kända Bergeforsfisket. I ett reportage från västra Härjedalen beskrivs hur Tännäs och Funäsdalen har fusionerat till ett fiskevårdsområde. Dessutom innehåller tidningen ett utförligt reportage från förbundsstämman i Stockholm, en presentation av Kristin Skeppsby som är förbundets nya resursperson i fastighetsrättsliga frågor och reportage från Gränsö i Arkösunds skärgård som belyser livsvillkoren för skärgårdsföretagare i största allmänhet samt förslaget om nya fiskefredningsområden i Östergötlands skärgård. 

 

Utgivningsdag för nr 2 2019 av Våra Fiskevatten är den 23 maj.

Nummer 2 innehåller en intervju med nya landsbygdsministern Jennie Nilsson som vill ha ökad differentiering av strandskyddet. Vattenkraftens Miljöfond med uppdrag att stödja finansiering av vattenkraftens miljöprövning presenteras. Situationen för ålen i Viskan skildras utifrån ett reportage från Öresjöarnas Fvof med fokus på efterlevnaden av villkor för ålen i vattendomar och ett förslag om ändringar i fördelningsplanen av ålyngel i avrinningsområdet. Numret innehåller även flera reportage från Ätran. Bland annat om skarvpredation på laxsmolt, samordning av laxförvaltning mellan Ätrans Nedre Fvof och Högvadsåns Nedre Fvof och hur det gick till då staten löste in laxfisket utmed kusten på 1950-talet. I reportage från Åsnen skildras hur fiskevårdsområdet gör ett omtag i förvaltningen och dessutom håller på att projektera en gäddfabrik i Skaneviken. I reportage från västmanländska Stävresjön beskrivs fiskevårdsområdets framgångsrika arbete med att restaurera sjöns bestånd av flodkräfta. Nedslag görs även i småländska sjön Törn där en neddragning av kalkningsverksamheten riskerar att få konsekvenser för det värdefulla signalkräftabeståndet. Dessutom reportage om ett ett nytt projekt för att minska näringsläckaget och höja vattendragens ekologiska status och en hel del annat.  

Fyra organisationer med förankring i landsbygdens näringsliv har gemensamt tillskrivit den nya regeringen om behovet av förändrat strandskydd. Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges jordägareförbund, Sveriges fiskevattenägareförbund och Skogsindustrierna konstaterar att mark och fiskevatten är landsbygdens produktionsmedel och att strandskyddet i Sverige blivit en begränsande faktor för utveckling och företagande på landsbygden. Organisationerna välkomnar beskedet om en utredning och översyn av strandskyddet men konstaterar att flera utredningar och översyner har genomförts under de senaste tio åren men att verkliga förändringar har uteblivit. En reell förändring måste därför ske denna gång.

 

Skrivelsen i sin helhet kan laddas ned här nedan.