Utgivningsdag för nr 2 2020 av Våra Fiskevatten är den 20 maj

Nummer 2 innehåller ett temablock om vattenkraftens förestående miljöprövning med reportage från Alsterån som är ett av tre pilotprojekt för att hitta former och metoder för den regionala samverkansprocessen inom ett avrinningsområde. Mark- och miljödomstolarna redovisar hur man förbereder sig inför de kommande 20 års gigantiska miljöprövningsprocesser. I ett reportage från Ivösjöns strand får vi träffa den legendariske länsfiskekonsulenten Brodde Almer som använder sjön som skafferi och ger sin syn på trenden med Catch & Release. Ett nedslag görs även hos Östra Frölunda-Mårdaklev Fvof på gränsen mellan Västra Götaland och Halland. I tidningen skildras också Växjö kommuns framgångsrika och prisbelönta arbete med att restaurera sjöarna kring centralorten. Digital förvaltning fyller 20 år och iFiskes utvecklingshistoria inom digitala tjänster för fiskekortförsäljning och förvaltning behandlas i ett reportage från Sommen där fiskevårdsområdesförening idag helt har fasat ut den manuella försäljningen av fiskekort. Tidningen innehåller dessutom reportage om bland annat den pågående dispensgivningen för fiske efter signalkräfta utanför hanteringsområdet, om att EU genom revidering av kontrollförordningen vill registrera och kontrollera fritidsfisket i havet samt en hel del annat matnyttigt

Utgivningsdag för nr 1 2020 av Våra Fiskevatten är den 20 februari

Nummer 1 innehåller ett utförligt reportage om förbundets nationella fiskevattenägarekonferens inklusive referat av de föredrag som hölls under konferensdagarna. Tidningen innehåller dessutom flera reportage och artiklar som beskriver och belyser konsekvenser av de nya föreskrifter om hantering av signalkräfta som började gälla vid årsskiftet. Bland annat från föreningarna i Alkvettern och Ullvettern i Värmland som helt eller delvis ligger utanför det hanteringsområde inom vilket fiske efter signalkräfta får fortgå utan särskilt tillstånd. Tidningen innehåller också ett block om skarvförvaltning med reportage från sjön Roxen i Östergötland där skarven lägger beslag på merparten av fiskets avkastning samt en genomgång av länsstyrelsen i Stockholms regionala skarvförvaltningsplan som nyligen har varit ute på remiss. I numret får vi också träffa Oskar Meidal som är jurist på Sveaskog och ny ledamot för skogsbolagen i Sveriges Fiskevattenägareförbunds styrelse samt fiskeribiologen och den ödmjuke folkbildaren Erik Degerman som snart går i pension och ger sina reflektioner på fiskevårdens utveckling efter 40 år i fiskevårdens tjänst.    

 

Förbundets nationella fiskevattenägarekonferens i Norrköping blev en succé med över 160 deltagare. Alla inbjudna och kompetenta föreläsare gjorde tillsammans med engagerade deltagare från hela landet konferensen till en stor "kunskapsfest" som dessutom erbjöd trevlig samvaro och värdefullt erfarenhetsutbyte både mellan fiskerättsägare och mellan fiskerättsägare, myndigheter och forskare.

I samband med konferensen fick Bolmens Fvof under onsdagskvällen motta priset Årets fiskevårdsområdesförening. Sveriges Fiskevattenägareförbund har instiftat utmärkelsen för att uppmärksamma det viktiga förvaltningsarbete som våra fiskevårdsområdesföreningar utför. På bilden ses ordföranden i Bolmens Fvof, Per Berglund, tillsammans med ett urval styrelsefunktionärer ta emot priset av förbundets hedersordförande Carl G Nilsson. 

Bolmen är till ytan Sveriges tolfte största sjö. Det är den största sjön som förvaltas av en enda gemensam fiskevårdsområdesförening. Bolmens fvof har på ett föredömligt sätt visat att lokal förvaltning fungerar alldeles utmärkt även av mycket stora enskilda fiskevatten och med fler än tusen delägare.

I motiveringen till priset sägs att föreningen sedan bildandet tålmodigt och framgångsrikt har utvecklat och organiserat fisket i sjön Bolmen. Föreningen bedriver en modern och aktiv förvaltning utifrån en långsiktig fiskevårdsplan. Genom samverkan med Lagans Vattenråd och Sydvattens lokala forskningsstation har föreningen god koll på sjöns vattenkvalitet. Föreningen erbjuder god service och tillgänglighet, digital fiskekortsförsäljning och organiserad fisketillsyn med ett flertal utbildade fisketillsynspersoner och fisketillsynsbåtar. Förvaltningsinsatserna har skapat goda förutsättningar för utvecklingen av en lokalt förankrad fiskerinäring och landsbygdsturism. I sjön finns både ett blomstrande yrkesmässigt insjöfiske och flera verksamma fisketurismentreprenörer. Föreningen är dessutom initiativtagare till och huvudaktör i den årligt återkommande Bolmendagen som engagerar och samlar bygden runt sjön och är ett stort besöksmål.