Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en ny vägledningsskrift Aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet. Med utgångspunkt i resultaten från den under året genomförda kartläggningen av fiskevårdsområdesföreningar i Jämtland och Östergötland ger skriften generell vägledning samt förmedlar kunskaper och verktyg för ett aktivt och modernt förvaltningsarbete i fiskevårdsområden i hela landet. Fakta och vägledningstexter flätas samman med intervju- och reportagetexter samt med resultaten från kartläggningen. Skriften behandlar bland annat angelägna behov och åtgärder kring uppdatering av fiskerättsförteckningar, sammanslagning av fiskevårdsområden, ekonomisk administration, föryngring av styrelser, fiskevårdsplanering och digital förvaltning. Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Vägledningsskriften kan laddas ned här nedan.

Sveriges Fiskevattenägareförbund vill understödja arbetet med att få till stånd en förbättrad lokal laxförvaltning i västkustens laxåar.

Inom ramen för ett projekt som medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten, via anslaget 1:11 - Åtgärder för havsmiljön, har förbundet tagit fram en konkret arbetsplan för bildande av fiskevårdsområden i laxåar på västkusten som saknar förvaltningsform. Arbetsplanen är ämnad att vara en plattform för att i nästa fas genomföra väl planerade och underbyggda informations- och inspirationsmöten om fiskevårdsområdesbildande i de aktuella laxvattendragen. I förlängningen är sedan förhoppningen att fiskevårdsområdesföreningar bildas i dessa vattendrag och i nästa steg att det kan samordnas en åspecifik förvaltning i respektive laxvattendrag.

Rapporten "Lokal förvaltning i laxåar på västkusten" kan laddas ned här nedan.

Utgivningsdag för nr 1 2019 av Våra Fiskevatten är den 21 februari

I årets första nummer av Våra Fiskevatten får vi följa med på årets första gösfiske på Glan och fångstens fortsatta färd till Stockholms fiskauktion. Vattenkraftens nya miljöprövning och miljöansvar behandlas bland annat i reportage från Vattenfalls nya strömlaboratorium vid forskningsanläggningen i Älvkarleby. Tidningen innehåller också reportage från inspirationskvällar i Östergötland om aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet och vilka varit ett led i produktionen av förbundet nya vägledningsskrift på samma tema. Det ges även ett smakprov ur den nya vägledningsskriften. Dessutom artiklar om kommande utredning av strandskyddslagstiftningen, planerade föreskrifter för laxen och evenemanget Laxens år. Det förestående arbetet att ta fram förvaltningsplaner för Hjälmaren, Mälaren och Stockholms skärgård tas också upp och en hel del annat matnyttigt.