Konferensen hålls på Arbetets Museum mitt i Motala Ström i Norrköping

Sveriges Fiskevattenägareförbunds nationella fiskevattenägarekonferens går av stapeln den 20 - 21 november på Arbetets museum i Norrköping.

Årets konferens har "Aktiv och modern förvaltning" som huvudtitel men innehåller även temablock som behandlar skarv och skarvförvaltning, den nya vattenlagstiftningen, fiskeribiologi, fiskevård och aktuella fiskefrågor. På programmet finns över 30 föredrag med några av landets främsta experter på sina respektive områden. I samband med konferensen kommer även Årets fiskevårdsområdesförening att premieras.

Uppslutningen på konferensen är över förväntan. Konferensen är fulltecknad med över 150 anmälda konferensdeltagare.

Konferensprogrammet kan laddas här.

 

Utgivningsdag för nr 4 2019 av Våra Fiskevatten är den 21 november.

Nummer 4 innehåller flera reportage om signalkräftan och dess hantering. Allt ifrån ett besök på det nyöppnade kräftmuseet på Sikanäs Gård utanför Sävsjö till redovisning av Förbundets synpunkter på det liggande förslaget till nya föreskrifter för hantering av signalkräfta samt reaktioner från kräftfiskeföretagare och fiskevårdsområdesföreningar på de föreslagna hanteringsåtgärderna. Tidningen innehåller också ett block om fiskerättsförteckningen och vägar att hålla denna uppdaterad där Älgsjöns fvof i Värmland valt att uppdatera sin förteckning med hjälp av föreningsfunktionärer. Den nya strandskyddsutredningen belyses i en intervju med utredaren Catharina Håkansson Boman. Strandskyddet står också i fokus i ett reportage från Bullarens fvof i norra Bohuslän där föreningen har fått kämpa för en dispens för båtramp vid sjön. Förbundets uppföljning av fiskekortsprisernas utveckling behandlas och i ett reportage från Exens fvof i Kronobergs län får vi möta en förening som nyligen fördubblat sina fiskekortspriser och med enbart goda erfarenheter. Kommunens roll som aktiv fiskevattenägare och motiven till detta skildras i reportage från Borås Stad. Slutligen innehåller tidningen reportage om vattenkraftens miljöanpassning, en dom i högsta förvaltningsdomstolen som möjliggör skyddsjakt med hänvisning till stor påverkan på enskilda fiskbestånd och ett vardagsreportage från Ärrsjöns fvof i Dalsland.

Sveriges Fiskevattenägareförbund bjuder in till en nationell fiskevattenägarekonferens. Konferensen hålls den 20 - 21 november i Norrköping på temat Aktiv och modern fiskevattenförvaltning. Konferensen tar upp och förmedlar värdefull och tillämpbar kunskap om aktiv och modern förvaltning, nya vattenlagstiftningen, skarv och skarvförvaltning, fiskeribiologi, praktisk fiskevård och en rad andra aktuella fiskefrågor.

Konferensen är nu öppen för anmälan. Program och övrig information om konferensen kan laddas ned här:

Nationell_Fiskevattenagarekonferens_2019.pdf

Anmälan via detta anmälningsformulär:

 KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!