Nummer 3 av Våra Fiskevatten utkommer den 14 augusti.

Numret innehåller ett utförligt reportage från förbundsstämman i Stockholm där flera trotjänare avtackades. Vi besöker Hjälmaren där Anna Vesper Gunnarsson bedriver yrkesfiske utifrån ön Valen. Yrkesfiskarna i sjön arbetar för att få skyddad ursprungsmärkning på gösen i sjön vilket belyses och Karl Fredrik Leijonhufvud beskriver samarbetet med sin yrkesfiskearrendator på Göksholms Slott. I Glan har fiskevårdsområdesföreningen nyligen fått sin fiskerättsförteckning uppdaterad via förbundets tjänst fiskerätt.se och föreningsordföranden Hugo Andersson är nöjd med resultatet. Flodkräftans situation belyses i ett reportage från Stävresjön i Västmanland där fiskevårdsområdesföreningen nu ger upp ansträngningarna att få till ett fiskbart flodkräftabestånd i sjön. Tidningen gör även ett nedslag hos Andreas Nilsson i Kalmar som beskriver det fria handredskapsfiskets konsekvenser för gårdens fiskevatten och hos Urban Berglund på Bertejaure Gård i Västerbottens inland som framlägger motiv till varför ett båthus är nödvändigt för att kunna bedriva gårdsbaserad fisketurism. Tidningen innehåller dessutom ett reportage från den årliga fisketävlingen i Linnesjön i småländska Skillingaryd och en intervju med nya förbundsdirektören Tony Forsberg. Slutligen innehåller tidningen reportage om hoten mot kustgäddan och där forskaren Petter Tibblin beskriver storspiggens roll i gäddbeståndets nedgång. 

Nummer 2 av Våra Fiskevatten utkommer den 17 maj

Vårnumret innehåller reportage som belyser de minskade kalkningsanslagen och vilka konsekvenser det kan få för 50 års nedlagt vattenvårdsarbete. Problemet med invasiva främmande arter som hotar våra vatten har ett eget tema i tidningen där hotet från bland annat puckellax och sjögull behandlas. Vi får också följa med till Kungsbacka i Halland där länsstyrelsen försöker få bort den invasiva solabborren genom rotenonbehandling och till sjön Nömmen söder om Jönköping där fiskevårdsområdesföreningen är orolig för att det i Vättern nyupptäckta invasiva kräftdjuret större rovmärla via flyttade båtar ska spridas till föreningens vatten. Tidningen innehåller också reportage om hur förlorade fiskeredskap bidrar till mikroplaster och miljögifter i sjöar och vattendrag samt hur eDNA kan komma till användning i miljöövervakning och förvaltning av fiskevatten. Vi får även träffa vår nya landsbygdsminister Peter Kullgren som intervjuas om viktiga fiskevattenägarfrågor. Slutligen innehåller numret ett reportage om vårens rådslag för medlemmarna i Östergötland där även värdföreningen Åsundens Fvof beskriver sitt förvaltningsarbete och där förbundets förre ordförande Lars Wiström ger en tillbakablick över hur Sveriges Fiskevattenägareförbund har utvecklats under hans ordförandeskap.  

Tony Forsberg från Johannishus i Blekinge har utsetts till ny förbundsdirektör för Sveriges Fiskevattenägareförbund. Han tillträder tjänsten efter den avgående förbundsdirektören Thomas Lennartsson som kommer att jobba kvar på förbundet som projektansvarig för bland annat fiskerätt.se fram till sin pension 2024.

- Det känns jätteinspirerande att få leda och att fortsätta utveckla ett så väl fungerande och väl skött förbund som Sveriges Fiskevattenägareförbund. Förbundet ligger långt fram i många frågor som är strategiskt viktiga för landets fiskerättsägare, och har dessutom ett starkt och förtroendeingivande varumärke i "branschen". Och med den växande naturturismtrenden som vi har idag i landet, så ser jag stora möjligheter till att fortsätta att utveckla våra enskilda fiskevatten och därmed skapa större lönsamhet för er som äger och förvaltar enskilda fiskevatten. Något som jag hoppas att jag kan bistå med genom mina erfarenheter, säger Tony Forsberg.

Tony arbetar idag hos landets största fiskevattenägare, Sveaskog, som chef för ett av världens mest kända sportfiskedestinationer - Mörrums Kronolaxfiske. Förutom det så har Tony arbetet i ledande befattningar såväl civilt som inom Försvarsmakten och sitter i riksförbundets styrelse på skogsindustriernas mandat.

- Jag är glad över att vi lyckats rekrytera Tony till nu förbundsdirektör. Han har en bred erfarenhet av att driva ett sportfiskevatten, och där arbeta med allt från att driva utvecklingen av fiskedestinationen till att arbeta med hållbarhet och återställningar för att skapa ett levande vatten över tid, säger Mats Halling, ordförande i förbundsstyrelsen.  

Tony Forsberg är 56 år och han tillträder sin nya tjänst 15 juni.