Utgivningsdag för nr 3 2018 av Våra Fiskevatten är den 16 augusti

Nummer 3 av Våra Fiskevatten innehåller utförliga reportage från Förbundets jubileumsstämma i Bergslagen. Dessutom reportage från Sankt Annas skärgård där familjen Almkvist har fått strida för att få sin fiskelicens på enskilt vatten beviljad som underlag för sin diversifierade skärgårdsverksamhet samt från Blekinge skärgård där Martin Stålhammar som doktorerat på Catch & Release beskriver effekterna av återsläppsfiske. Tidningen innehåller även reportage från Ältasjöns Fvof i Stockholm där Nacka kommun betraktat fiskerätten som värdelös vid expropriering av fastigheter och från Ödevata Fvof utanför Emmaboda som drar sitt strå till stacken för att främja landsbygdsturismföretagandet kring sjön. Numret innehåller dessutom artiklar om restaureringsarbetet i Billstaån i Jämtland samt fiskevårdsområdesbildande på Blidö i Stockholms skärgård och i sjöarna Tjurken och Kalven på gränsen mellan Småland och Blekinge.

Priset Årets fiskevårdsområde 2018 delas mellan Nedre Ljungans Fvof och Tuna Östra Fvof. De båda föreningarna samverkar om varumärket Nedre Ljungans Sportfiske och ska inom kort slå ihop sig till ett fiskevårdsområde.

Ljungan rinner ut i Bottenhavet söder om Sundsvall i Västernorrland. De båda föreningarna har framgångsrikt utvecklat fisket i nedre delen av Ljungan, där det går upp både lax och havsöring.

Priset Årets fiskevårdsområdesförening är instiftat av Sveriges Fiskevattenägareförbund och delades ut vid förbundets jubileumsstämma på Kloten den 23 maj. Erik Degerman vid SLU var prisutdelare.

I motiveringen till priset sägs bland annat att båda föreningarna bedriver en modern, långsiktig och aktiv fiskeförvaltning och har utvecklat ett utmärkt exempel på älvspecifik förvaltning. Förvaltningen har under många år konstruktivt samordnats genom ett gemensamt förvaltningsråd och inom kort kommer man formellt att slås ihop till ett fiskevårdsområde. Man har återställt och restaurerat viktiga lekområden i Ljungan och erbjuder bland annat god service och tillgänglighet, digital kortförsäljning och organiserad fisketillsyn med utbildade fiskevärdar. Insatserna har skapat goda förtutsättningar för utveckling av en lokalt förankrad fiske- och landsbygdsturism.

Med utmärkelsen Årets Fvof vill Sveriges Fiskevattenägareförbund uppmärksamma våra fiskevårdsområdesföreningars viktiga förvaltningsarbete. Ett förvaltningsarbete som möjliggör upplåtelser av ett välordnat sportfiske till allmänheten och är en nödvändig plattform för hållbar utveckling av fisketurismen och övriga fiskerinäringar på landsbygden.

Erik Degerman delar ut Årets Fvof till föreningsföreträdarna Ove Bergström och Leo Oras

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund firar 50 år. Jubileumsstämman hålls den 23 - 24 maj på Kloten Fritid & Konferens i Bergslagsskogarna strax utanför Kopparberg. Stämman gästas bland annat av HaVs GD Jakob Granit, Jordbruksverkets stf. GD Harald Svensson och Erik Degerman vid SLU. Under själva stämmoförhandlingsdagen, 23 maj, kommer även Årets fiskevårdsområdesförening 2018 att premieras. Den 24 maj står en spännande guidad utflykt i Ekopark Malingsbo på agendan.