Utgivningsdag för nr 1 2018 av Våra Fiskevatten är den 22 februari.

Nummer 1 av Våra Fiskevatten innehåller utförliga referat av föredragen som hölls vid Förbundets nationella fiskevattenägarekonferens i Norrköping i november. Innehållet i det förslag till hanteringsprogram för signalkräfta som är ute på remiss behandlas och de utökade begränsningar av ålfisket som beslutats av EU analyseras. Dessutom innehåller tidningen reportage från Finnsjöns Fvof i Uppland med starka och drivande kvinnliga funktionärer, arbetet med fiskevårdsregler i Vikens Fvof i Västra Götaland och hur utvecklingen blev då närliggande Unnens Fvof fördubblade sina fiskekortpriser. Numret innehåller även artiklar om förslaget till nya föreskrifter för fisketillsynsmän, domen rörande tjuvfiskeligan i södra Sverige, utvidgningen av Tisnarens fiskevårdsområde samt den svarta smörbultens expansion utmed ostkusten. 

Prenumerera på Våra Fiskevatten

Prenumerationspris: 350 kr, Grupprenumeration: 300 kr, Grupprenumeration medlemmar: 225 kr

För beställnings kontakta :

Thomas Lennartsson, Tel: 0702-708324, Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en lättillgänglig informations- och inspirationsskrift om Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet.

Skriften förklarar på ett populärt och pedagogiskt sätt den svenska vattenförvaltningen och olika myndigheters och organisationers roll i arbetet med att uppnå en god vattenmiljöstatus i landets sjöar och vattendrag. Med lätt tillgänglig fakta, intervjuer med myndigheter och kommuner samt reportage från verkligheten ute i Vattenråden är förhoppningen att skriften ska inspirera till ökad samverkan mellan Vattenråden och fiskevårdsområdesföreningarna.

Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Här nedan kan du ladda ned Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet.

Havs-och vattenmyndigheten har nu remitterat sitt förslag till hanteringsprogram för signalkräfta. Remisstiden pågår till den 13 april.

I förslaget delas landet geografiskt upp i två områden :

1) Ett s.k. hanteringsområde för signalkräftan vilket omfattar hela landet söder om Dalälvens avrinningsområde, exklusive Älvdalens och Malungs kommun samt Öland och Gotland.

2) Området norr om Dalälven där det ska råda förbud mot fiske, transport, försäljning eller överlåtelse av signalkräfta.

Signalkräftan ska alltså enbart få fiskas, transporteras och säljas inom det definierade hanteringsområdet. Inom detta område finns också förbud att hantera signalkräftan inom ett skyddsområde för flodkräfta som bildats av länsstyrelsen eller inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat av länsstyrelsen.

Förslaget innehåller även regleringar rörande försäljning av okokta signalkräftor :

Försäljning av okokt signalkräfta, även utbjudande till försäljning eller annan form av överlåtelse av signalkräfta, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte, föreslås endast kunna tillåtas inom hanteringsområdet för signalkräfta förutsatt att:

- Signalkräftan är längre än 10 cm mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets
- Fisket bedrivs med stöd av personlig fiskelicens
- Fisket bedrivs i näringsverksamhet med stöd av enskild rätt, inklusive arrenden

Fiskerättsägare som säljer fritidsupplevelser berörs inte om deras produkt handlar om försäljning av en besöksupplevelse "kräftfiske". Okokt signalkräfta som tas upp under ett sådant fiske ska dock hanteras utifrån ovan.

Beträffande allmänhetens kräftfiske i Vättern föreslås detta begränsas från fem till två helger.

Sveriges Fiskevattenägareförbund håller på att analysera förslaget i sin helhet och återkommer med fler kommentarer och framöver även en redovisning av vårt remissvar.

Här nedan kan du ladda ned Havs- och vattenmyndighetens förslag till hanteringsprogram för signalkräfta.