Priset Årets fiskevårdsområde 2018 delas mellan Nedre Ljungans Fvof och Tuna Östra Fvof. De båda föreningarna samverkar om varumärket Nedre Ljungans Sportfiske och ska inom kort slå ihop sig till ett fiskevårdsområde.

Ljungan rinner ut i Bottenhavet söder om Sundsvall i Västernorrland. De båda föreningarna har framgångsrikt utvecklat fisket i nedre delen av Ljungan, där det går upp både lax och havsöring.

Priset Årets fiskevårdsområdesförening är instiftat av Sveriges Fiskevattenägareförbund och delades ut vid förbundets jubileumsstämma på Kloten den 23 maj. Erik Degerman vid SLU var prisutdelare.

I motiveringen till priset sägs bland annat att båda föreningarna bedriver en modern, långsiktig och aktiv fiskeförvaltning och har utvecklat ett utmärkt exempel på älvspecifik förvaltning. Förvaltningen har under många år konstruktivt samordnats genom ett gemensamt förvaltningsråd och inom kort kommer man formellt att slås ihop till ett fiskevårdsområde. Man har återställt och restaurerat viktiga lekområden i Ljungan och erbjuder bland annat god service och tillgänglighet, digital kortförsäljning och organiserad fisketillsyn med utbildade fiskevärdar. Insatserna har skapat goda förtutsättningar för utveckling av en lokalt förankrad fiske- och landsbygdsturism.

Med utmärkelsen Årets Fvof vill Sveriges Fiskevattenägareförbund uppmärksamma våra fiskevårdsområdesföreningars viktiga förvaltningsarbete. Ett förvaltningsarbete som möjliggör upplåtelser av ett välordnat sportfiske till allmänheten och är en nödvändig plattform för hållbar utveckling av fisketurismen och övriga fiskerinäringar på landsbygden.

Erik Degerman delar ut Årets Fvof till föreningsföreträdarna Ove Bergström och Leo Oras

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund firar 50 år. Jubileumsstämman hålls den 23 - 24 maj på Kloten Fritid & Konferens i Bergslagsskogarna strax utanför Kopparberg. Stämman gästas bland annat av HaVs GD Jakob Granit, Jordbruksverkets stf. GD Harald Svensson och Erik Degerman vid SLU. Under själva stämmoförhandlingsdagen, 23 maj, kommer även Årets fiskevårdsområdesförening 2018 att premieras. Den 24 maj står en spännande guidad utflykt i Ekopark Malingsbo på agendan. 

Utgivningsdag för nr 2 2018 av Våra Fiskevatten är den 24 maj

Nummer 2 av Våra Fiskevatten innehåller reportage om den nya vattendomen för Österdalsälven som öppnar upp vandringsvägar för Siljans harr och öring samt om Ätrans Nedre Fvofs arbete med att utveckla den lokala laxförvaltningen. Dessutom görs ett nedslag hos familjen Ekwall i Tiraholm som fortsätter att förädla gårdens enskilda fiskevatten och hos Centralhalländska Fvof som just infört digital fiskekortförsäljning. Tidningen innehåller bland annat även reportage om fångstrapporteringsrutinerna i Forshagaforsen och arbetet med regionala skarvförvaltningsplaner. Numret innehåller också artiklar om Förbundets remissyttrande över hanteringsprogrammet för signalkräfta och HaVs regeringsuppdrag om fångstrapportering för fritidsfisket och möjligheten att fördela fiskeresursen mellan olika kategorier fiskande. Dessutom behandlas det kommande förslaget om nya fiskeregler för ostkusten.