Utgivningsdag för nr 2 2016 av Våra Fiskevatten är den 19 maj

Nummer 2 av Våra Fiskevatten innehåller både intervjuer med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och med ordföranden för den parlamentariska landsbygdskommittén, Johan Persson. Nedslag görs också i verkligheten hos halländska fiskevattenägare som tampas med strandskyddsregler som hindrar utvecklingen av småskalig fisketurism på landsbygden. I reportage skildras ansträngningarna att bilda ett nytt fiskevårdsområde för sjöar Tjurken och Kalven i gränstrakterna mellan Småland och Blekinge. Numrets tema är Fri fiskvandring i Motala Ström med mycket gedigna och heltäckande reportage om visionen och ansträngningarna att ge vandrande fiskarter fri passage i olika grenar av avrinningsområdet. 

Prenumerera på Våra Fiskevatten

Prenumerationspris: 350 kr, Grupprenumeration: 300 kr, Grupprenumeration medlemmar: 225 kr

För beställning av prenumeration kontakta :

Thomas Lennartsson, Tel: 0702-708324, Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Under februari remitterade Jordbruksverket förslaget till strategi för svenskt yrkesfiske ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten delar på ansvaret för strategin som blev klar i slutet av april.  

I vårt remissyttrande pekar vi på att strategin i allt för stor utsträckning utelämnar det småskaliga yrkesfiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt i sjöar, kust och skärgård. Ett yrkesmässigt fiske som i flertalet fall är lokalt förankrat, långsiktigt hållbart, genererar mycket samhällsnytta och dessutom har stor utvecklingspotential på landsbygden. Vi är inte heller fullt nöjda med strategins beskrivning av den svenska fiskerättsliga plattformen. Vi tycker att den delvis är otydlig och summarisk och vi kan skönja en glidning mot att förminska den enskilda fiskerättens betydelse för näringsverksamhet och långsiktigt uthållig förvaltning. Vi ser det som ett rimligt grundkrav för ett nationellt dokument att det i klarspråk beskriver landets rådande fiskerättsliga- och förvaltningsmässiga förhållanden. Dessutom är en tydlig beskrivning främjande för folkbildningen. Vårt remissvar finns här nedan som pdf.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat ett nytt och modernt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän. Utbildningsmaterialet utgörs av en digital studiebok Fisketillsyn - Utbildning för fisketillsynsmän som kan användas för både grundutbildning och fortbildning av fisketillsynsmän. Materialet innehåller även reportage med goda exempel på hur en väl fungerande fisketillsyn präglad av ett grundläggande gott värdskap kan struktureras upp inom ett fiskevårdsområde. Dessutom beskrivande reportage om hur länsstyrelser prövar förordnande av fisketillsynsmän samt hur anmälan om fiskebrott hanteras av polis och åklagare. Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Utbildningsmaterialet har granskats av Havs- och vattenmyndighetens jurister. Här nedan kan du ladda ned utbildningsmaterialet Fisketillsyn - Utbildning för fisketillsynsmän.

Bilagor:
Ladda ner filen (Fisketillsyn_Utbildning for fisketillsynsman.pdf)Fisketillsyn