Sveriges Fiskevattenägareförbunds nationella fiskevattenägarekonferens hålls den 22 - 23 november på Arbetets museum i Norrköping. Fiskerättens som utvecklingsbart produktionsmedel är huvudtemat för den första nationella fiskevattenägarekonferensen någonsin. Uppslutningen är mycket god med deltagande fiskevårdsområdesföreningar och fiskerättsägare från stora delar av landet.

På programmet finns över 30 föredrag med några av landets främsta experter på sina respektive områden. Sakkunniga från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och Havs- och vattenmyndigheten medverkar, liksom framgångsrika entreprenörer, kunniga biologer och jurister. Konferensprogrammet kan laddas ned här nedan.

Fisketurismen är en växande näring. När fisketurismen utvecklas med fiskerätten som grund blir resursutvecklingen uthållig, och näringen bidrar till den lokala landsbygdsutvecklingen.

Fiskevattnen är lantbruksföretagens tredje areella resurs, efter skogen och odlingsmarken. För att få lönsamma företag måste man ta vara på alla möjligheter till intäkter som bidrar till att man kan bo kvar på sin gård. Ett väl skött fiske med uthålliga regler kan kombineras med boende och annan service. Flera gårdsbaserade företag kommer att presentera sina koncept på konferensen. Även gårdsbaserat kräftfiske, eller kräftfiskeupplevelser är en viktig och växande landsbygdsnäring där fiskerätten utgör grund för inkomsterna.

I Sverige finns närmare 300 000 enskilda fiskerättsägare. Förvaltningen samordnas ofta genom fiskevårdsområdesföreningar. Uthållig fiskevård, regler, fisketillsyn och uppföljning av överträdelser är några teman på konferensen.

I samband med konferensen kommer det nyinstiftade priset Årets fiskevårdsområdesförening att delas ut. Sveriges Fiskevattenägareförbund har instiftat priset för att uppmärksamma våra fiskevårdsområdesföreningars viktiga förvaltningsarbete.

Övre Åsundens Fvof i Ulricehamn delar årets pris med Sommens Fvof i södra Östergötland. Mer information om pristagarna kommer inom kort.

Programmet för den Nationella Fiskevattenägarekonferensen kan laddas ned som pdf-fil här nedan.

Utgivningsdag för nr 4 2017 av Våra Fiskevatten är den 23 november

Nummer 4 av Våra Fiskevatten innehåller flera reportage om vattenbrukets nuvarande status och situation, en näring som både svenska staten och EU vill främja och utveckla. Det försenade handlingsprogrammet för signalkräftan tas upp och kräftnäringens stora betydelse för landsbygdsföretagande belyses via ett reportage från sjön Åmänningen i Västmanland där Per Brusling sedan länge bedriver ett småskaligt insjöfiske. Dessutom innehåller tidningen artiklar om den förestående förändringen av lagstiftningen kring vattenverksamheter där tusentals kraftverk och dammar kommer att åläggas moderna miljövillkor. Tidningen innehåller ett par reportage från Jämtland bland annat ett om Hån-Vemdalens Fvof där Skistar vill uttöka uttaget av vatten från Norr-Veman för sin produktion av konstsnö. Numret innehåller även ett reportage från sjön Flåren utanför Värnamo som i likhet med flera andra sjöar i södra Småland har drabbats av den organiserade tjuvfiskeliga som nyligen avslöjats och där nio misstänkta tjuvfiskare åtalades i oktober. 

Prenumerera på Våra Fiskevatten

Prenumerationspris: 350 kr, Grupprenumeration: 300 kr, Grupprenumeration medlemmar: 225 kr

För beställning av prenumeration kontakta :

Thomas Lennartsson, Tel: 0702-708324, Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande 
För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1).

I grunden tycker vi att samtliga 75 förslag som redovisas av kommitténs är bra åtgärder för landsbygden under förutsättning att de genomförs i ett samlat paket.

Vi noterar att kommittén i flera avsnitt av betänkandet poängterar de betydelsefulla produktionsvärden som finns på landsbygden. Trots detta lyser skarpa förslag för att underlätta utvecklingen av de gröna och blå näringarna med sin frånvaro. Utredningen slår även fast vikten av att äganderätten respekteras men tyvärr återspeglas inte heller denna hållning i några konkreta förslag.

I betänkandet saknar vi framförallt skarpa förslag på reformering av strandskyddsbestämmelserna för att främja utvecklingen av småskalig gårdsbaserad fisketurism på landsbygden. Vi saknar också förslag och ambitioner att implementera en nödvändig lokal förvaltningsmodell för kustens och skärgårdarnas enskilda fiskevatten. 

Vi saknar också Lantmäteriet på den lista över myndigheter som förväntas få skärpt och aktiv närvaro på landsbygden samt ett landsbygdspolitiskt ansvar inskrivet i sin instruktion. Vi betonar att en fungerande Lantmäterimyndighet är av avgörande betydelse för landsbygdens gröna och blå näringar.

Beträffande förslaget om ett centra för regional och landsbygdsekonomisk forskning, vilket syftar till att få till stånd en bättre landsbygdsanalytisk förmåga, påtalar vi behovet av kompetensutveckling om landsbygdens förutsättningar, i synnerhet den svenska fiskerättsliga plattformen och dess betydelse för fiskerinäringarna på landsbygden. Kompetensbehovet är mycket stort hos departement och myndigheter på alla nivåer.

Hela vårt remissvar finns här nedan som pdf.