Utgivningsdag för nr 1 2017 av Våra Fiskevatten är den 23 februari

Årets första nummer av Våra Fiskevatten presenterar den nya riktprislistan för fiskekort som offentliggjordes i början av januari. Havs- och vattenmyndighetens nya GD Jakob Granit intervjuas och Johan Persson, ordförande i den parlamentariska landsbygdskommittén, kommenterar kommitténs slutbetänkande och föreslagna åtgärdsprogram. Centrum för biologisk mångfald ger sin syn på vikten av lokalt inflytande i förvaltningen av kust- och skärgårdsresurser. Dessutom innehåller numret en lägesrapport över arbetet med riskanalys och hanteringsprogram för signalkräftan, reportage om Stockholms nyöppnade fiskauktion, fiskskinn som blir kläder, Lantmäteriet och delningen av samfällt fiske i Helgasjön, nya rön om mellanskarvens inverkan på övergödningen och en hel del andra intressanta reportage.

Prenumerera på Våra Fiskevatten

Prenumerationspris: 350 kr, Grupprenumeration: 300 kr, Grupprenumeration medlemmar: 225 kr

För beställning av prenumeration kontakta :

Thomas Lennartsson, Tel: 0702-708324, Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit fram en ny rekommendation för fiskekortpriser. Dagens fiskekortpriser är generellt sett allt för låga, inte minst för att täcka det behov av resurser som behövs för en aktiv och modern fiskeförvaltning och fiskevård. Genom en ny riktprislista vill vi ge vägledning till relevanta fiskekortpriser som svarar upp mot resursens stora och verkliga värde.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en inspirationsskrift om praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet. Skriften Praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet - Idéer för inspiration ger exempel på lämpliga och konkreta fiskevårdsåtgärder som kan genomföras i ett fiskevårdsområde.