Nummer 3 av Våra Fiskevatten utkommer den 11 augusti

Numret innehåller ett utförligt reportage från förbundsstämman i Tiraholm och en intervju med nya förbundsordföranden Mats Halling. I ett reportage från Övre Gla fiskevårdsområdesförening i Värmland får vi inblick i länsstyrelsernas ökade restriktivitet när det gäller utsättningstillstånd för fisk. Sportfiskeanläggningen och sättfiskproducenten Hökensås kommer också till tals i ett reportage och är bekymrade över länsstyrelsernas oförutsägbarhet i beslut om tillstånd att sätta fisk. Tidningen gör även ett nedslag hos Borlänge Centrala Fvof och Gimmens Fvof i Dalarna som är nya medlemmar i Sveriges Fiskevattenägareförbund. I ett uppföljande reportage synas hur det går med arbetet att uppnå målsättningen i Stockholms läns lovordade skarvförvaltningsplan. Skarvproblematiken skildras även i ett reportage från laxförande Fylleån i Halland där länsstyrelsens hållning i frågan om skyddsjakt för att värna åns skyddsvärda laxstam andas mycket stor restriktivitet. Numret innehåller även en beskrivning av förbundets ansvars- och olycksfallsförsäkringar och så får vi följa med till sjön Bolmen där fiskevårdsområdesföreningens ordförande Mats Ingemarsson beskriver föreningens förvaltningsarbete och reflekterar över förvaltningen av enskilda fiskevatten i största allmänhet.

Sveriges Fiskevattenägareförbund höll sin förbundsstämma på Tiraholms Fisk invid sjön Bolmen den 1 - 2 juni. Vid stämman valdes Mats Halling, Västervik, till ny förbundsordförande efter Lars Wiström. Mats Halling är VD för Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och har tidigare under en lång period suttit i förbundsstyrelsen på Hushållningssällskapens Förbunds mandat.

Lars Wiström lämnar över stafettpinnen till Mats Halling

Lars Wiström har suttit i förbundsstyrelsen i 20 år varav 14 år som ordförande vilket inger respekt. Stämman beslutade att utse Lars Wiström till hedersordförande i förbundet och framförde ett varmt tack för en mångårig och enastående insats för Sveriges Fiskevattenägareförbund. Lars Wiström förärades ett skräddarsytt hedersordförandediplom och ett presentkort för en vistelse på Ästad Vingård tillsammans med hustrun och livskamraten Wivi Wiström.

Diplomerad hedersordförande 

Nummer 2 av Våra Fiskevatten utkommer den 19 maj

Numret innehåller flera artiklar och reportage om länsstyrelsens förslag till skarvförvaltningsplan för Östergötland. Bland annat kommenterar yrkesfiskaren i Glan planen som är den andra regionala länsplanen i ordningen. Vi gör också ett besök vid Mörrumsån där nya fiskmästaren för Mörrums Kronolaxfiske, Tony Forsberg, beskriver sina tankar om hur det världsberömda fisket kan utvecklas och ge mervärden både inom verksamheten och för bygden. Nedre delen av Mörrumsån är inne i samverkansprocessen för vattenkraftens miljöprövning och olika reportage belyser förutsättningarna för den prövning som ska äga rum inom knappt två år. I Ringsjöns Fvof har fiskekortsförsäljningen trefaldigats på 10 år och föreningens ordförande och sjöns yrkesfiskare resonerar kring konsekvenserna av ett ökat fisketryck. Tidningen innehåller också ett block om Pfas-ämnen och dess konsekvenser för fiskkonsumtion och upplåtelser av fiske i några olika föreningar och sjöar. Planerna att utvinna jordartsmetaller i trakterna kring Vättern och oron för påverkan på närliggande vatten som en gruva kan föra med sig tas också upp i ett reportage. Vi besöker också nybildade fiskevårdsområdet Tjurken-Kalvens Fvof i gränstrakterna mellan Småland och Blekinge och tar del i deras arbete med att starta upp föreningsverksamheten. Slutligen behandlas också strandskyddspropositionen vilken fälldes av oppositionen och den nytillsatta utredningen som ska göra en översyn av bestämmelserna kring undantaget för de areella näringarna i strandskyddslagstiftningen.