Vy från sjön Vismen i Hallands inland

Hallands län har omkring 1000 sjöar, en lång kust och en mängd intressanta strömmande vattendrag. Flera av gränssjöarna är riktigt stora som Fegen, Lygnern och Bolmen. De välkända större sydsvenska vattendragen Lagan, Nissan, Ätran och Viskan mynnar vid Hallandskusten. Länet har inte mindre är 14 lax- och 42 havsöringsförande vattensystem. Halland är ett uppskattat sportfiskelän. Fisketurismen har växt sig stark under de senaste åren och utgör idag en viktig näring för flera lantbruks- och skogsbruksföretag. I insjöarna finns framförallt gädda, abborre och gös. Fegensjön är unik med sin vårlekande siklöja.

Medlemmar

Av Sveriges Fiskevattenägareförbunds medlemmar tillhör 17 Fiskevårdsområdesföreningar, företag och 2 kommuner geografiskt Hallands län.

Klicka för att gå vidare till fiskevårdsområdesföreningar som du vill ha mer information om.