Midsommarnattsfiske när rocken lockar storrödingen

Jämtland är ett län med mycket varierande natur. I väster mäktiga fjällmassiv.I öster skogsområden som öppnar sig i de många jordbrukslandskapen längs de bördiga dalarna där älvarna flyter fram och vidgar sig till sjöar. Den höga upplevelsekvaliteten uppmärksammades redan omkring förra sekelskiftet av grosshandlare och engelska lorder. Ett stort antal träslott i fjällvärlden vittnar om deras favoritfiskeplatser. Det var vanligt att engelska flugfiskare kom över från Norge för fiske i de jämtländska älvarna. Faxälvens, Indalsälvens, Ljungans, Ljusnans, Österdalälvens och Klarälvens källflöden ligger i vår fjällkedja.
I länet finns 17 000 sjöar med en yta på 4 500 km2 och 280 mil älvar och åar. Såväl i fjällregionens vatten som i många vatten i övrigt finns det riklig tillgång på öring och röding och många strömmande vatten är kända för sina goda harrbestånd. Abborre, sik och gädda finns också rikligt förekommande. På många platser erbjuds put- and takefiske. Fiskesäsongen sträcker sig över hela året där pimpelfiske på vårisarna är populärt. Det har i länet bildats flera områden där fiskevårdsområdesföreningar gått samman om gemensamt fiskekort. Exempel på detta är ”fiskevägenkortet”. Fiskekort som gäller efter länsväg 340 från Krokom till norska gränsen, 15 mil med många sjöar och strömmande vatten. 

Förbundets verksamhet 

Fisket och fiskevården har sedan urminnes tider varit av stor betydelse i Jämtlands län. Redan den 22 december  1930 bildades Jämtlands läns Fiskevårdsförbund med landshövding Sigfrid Lignell som ordförande, med ändamålet att vårda och utveckla fiskeresursen. Fiskevårdsförbundet ombildades senare till Jämtlands läns Fiskevattenägareförbund 1968, vid bildandet av Sveriges Fiskevattenägareförbund. 

Enligt våra stadgar är förbundets uppgift att främja fisket och fiskevården inom länet genom att medverka med råd och anvisningar i frågor som rör fiskevårdsområden och dess verksamhet. Bedriva upplysningsverksamhet som syftar till att ge ett ekonomiskt och uthålligt nyttjande av fiskevattnen. Bevaka medlemmars intressen i förhållande till myndigheter och organisationer och frågor om lagstiftning och utveckling inom fiskets område. I övrigt arbeta för fullföljande av riksförbundets uppgifter.

Förbundets verksamhet fokuserar i dag på att i samverkan med länets kommuner utveckla fisket som resurs för andra näringar och vattenbruksfrågor i avseende på etablering av fiskodlingar.

Återkommande aktiviteter är deltagande  i Ljungans, Indalsälvens och Ångermanälven-Vapstälvens vattenråd och Indalsälvens vattenvårdsförbund, medlemsvärvning och fisketillsynsutbildning.

Medlemmar

Av Sveriges Fiskevattenägareförbunds medlemmar tillhör 82 Fiskevårdsområdesföreningar, 4 kommuner och 5 företag regionalt Jämtlands läns Fiskevattenägareförbund.

Klicka för att gå vidare till fiskevårdsområdesföreningar som du vill ha mer information om.  

Styrelse och kontaktpersoner

Välkommen att kontakta oss för mera information om förbundet.

Ordförande
Camilla Dahlberg
Våle 201
843 96 Gällö
Tel: 070-692 73 31
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sekreterare
Håkan Karlsson
Överhallen 620
845 91 Hallen
Tel: 070-253 80 31
Epost: k.hakanDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kassör (adjungerad)
Bengt Henriksson
Fillsta 119
832 93 Frösön
Tel: 063-370 54, 070-214 42 15
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vice ordförande
Gunnar Heibring
Hovden 4814
830 67 Valsjöbyn
Tel: 070-296 59 87
Epost:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ledamöter
Mikael Jonsson
Hålltålln 106
844 95 Stugun
Tel: 070-531 77 38
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Hans-Erik Andersson
Hallom 631
830 24 Oviken
Tel: 0643-40134, 070-326 95 96
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Stig Granbom
Vike 712
835 91 Krokom
Tel: 070-834 07 00
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Aktuellt

Utbildning fisketillsyn i era fiskevårdsområden. Ta kontakt med Bengt Henriksson på tel 063-370 54,  070-214 42 15 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.