Jönköpings län är ett vattenrike mitt i Småland. Inom länet återfinns 2086 sjöar som tillsammans upptar 1500 km vattenyta och antalet fastigheter med fiskerätt ligger runt 10 000. Delar av de stora sjöarna Vättern, Bolmen och Sommen ligger inom länet. Flera riksbekanta vattendrag har sina källsjöar i vårt län såsom bl.a. Emån och Nissan. Naturkaraktären som omger och präglar länets sjöar varierar, i västra länet dominerar barrskog och lite näringsfattigare vatten medan östra delar, Höglandsområdet, har mer blandskog och näringsrikare sjöar. Rikedomen av olika fiskarter är stor. Sjöar med god tillgång på grov abborre och gädda är det gott om och det finns också flera riktigt bra gössjöar. I Vättern, Sommen, Ören och Mycklaflon finns också landets sydligaste bestånd av storröding. Höglandet har i alla tider tillhört landets viktigaste kräftdistrikt och här påträffas ett stort antal sjöar med god tillgång på signalkräfta. 

Förbundets verksamhet 

Enligt våra stadgar är förbundets syfte att allmänt verka för ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt nyttjande av resursen fiskevatten, bedriva upplysningsverksamhet och initiera utvecklingsprojekt i frågor som syftar till att ge mera ekonomiskt och ekologiskt uthållighet nyttjande av fiskevatten. I synnerhet verka för ett ökat framtagannde av lokala förvaltnings-och utvecklingsplaner för fiskevårdsområden samt en utveckling av fiske turismen som landsbygdsnäring. Vidare att allmänt stödja och hjälpa medlemmar i fiske och fiskevårdsfrågor samt medverka med råd och i frågor som berör fiskevårdsområden, bevaka medlemmars intresse i förhållande till myndigheter och organisationer samt bevaka lagstiftning och utveckling i övrigt på fiskets område. Iövrigt arbeta för fullföljande av riksförbundets uppgifter.

Förbundets verksamhet fokuserar idag på medlemsrekrytering och utveckling av fisketurism samt bevaka fiskevattenägarnas intressen vid bildandet av vattenråd.   

Medlemmar

Av Sveriges Fiskevattenägareförbunds medlemmar tillhör 64 Fiskevårdsområdesföreningar och en kommun samt 3 företag regionalt Jönköpings läns Fiskevattenägareförbund. 

Klicka för att gå vidare till fiskevårdsområdesföreningar som du vill ha mer information om.  

Styrelse och kontaktpersoner

Välkommen att kontakta oss för mer information om förbundet: 

Ordförande

Folke Solheim
Bunn Lövholmen 4
563 92 Gränna
Tel: 070-5402618
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Aktuellt

Inget för närvarande