I Kalmar län finns vattendrag, sjöar och kust. Ett eldorado för sportfiskare och naturintresserade. 

Yxern är en av länets fina fiskesjöar. Foto Carl-Johan Månsson

Kalmar län har sjöar, vattendrag och kust vilket gör att länet hyser många naturtyper och arter. Totalt finns det i länet drygt 2000 sjöar av varierande storlek. Länets största sjö; Yxern, en värdefull sjö med skärgårdskaraktär håller bra gädd- och gösfiske. Den riksintressanta Emån är ett karaktärsvatten för länet med skyddsvärda fiskarter såsom lax, öring, mal, asp och vimma. Inåt landet är vattnen mörkt färgade, näringsfattigare och med omgivande barrskog medan vattnen närmare kusten är mer näringsrika och omges av blandskog. I Kalmar län är fisket en viktig resurs där ett av landets bästa fisken finns efter arter såsom abborre, gädda, gös, färna och braxen. Kalmar län ett eldorado för sportfiskare där potentialen för att utveckla fisketurism är hög. Orörd natur, bra fiskevatten och andra framgångsrika turistnäringar borgar för det.

Medlemmar

Av Sveriges Fiskevattenägareförbunds medlemmar tillhör 30 Fiskevårdsområdesföreningar, 5 kommuner och 5 företag Kalmardistriktet

Klicka för att gå vidare till fiskevårdsområdesföreningar som du vill ha mer information om.