Ljungans nedre del

Länsförbundets verksamhet

I slutet av 1960-talet startade fiskerättsägarna sin verksamhet i Hushållningssällskapets lokaler i Härnösand. Länsförbundet har till uppgift att främja fisket och fiskevården genom att medverka med råd och anvisningar i frågor som rör fiskevårdsområden, fisketillsyn m.m, bedriva upplysningsverksamhet i frågor som syftar till att ge ett mera ekonomiskt och bättre nyttjande av fiskevatten, bevaka medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter och organisationer, allmänt stödja och hjälpa medlemmarna i fiske och fiskevårdsfrågor, bevaka lagstiftningen och utvecklingen i övrigt på fiskets område, i övrigt arbeta för fullföljande av riksförbundets uppgifter.

Medlemmar

Av Sveriges Fiskevattenägareförbunds medlemmar tillhör 32 Fiskevårdsområdesföreningar, 6 kommuner och 6 företag regionalt Västernorrlands läns Fiskerättsägareförbund. 

Klicka för att gå vidare till fiskevårdsområdesföreningar som du vill ha mer information om.

Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande

Åke Söderlind
Svedjeudden 114
890 51 Långviksmon
Tfn. 070-6395559

Sekreterare

Alf Bergkvist
Vråkvägen 2
881 35 Sollefteå
tfn. 070-6612771
Epost. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kassör

Christer Andersson
Sörsvedje 110
893 91 Bjärsta

Aktuellt

Inget för närvarande.