Här har vi samlat information om våra remissyttranden under 2013.

Bilagor:
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till ändring av föreskrifterna för kustfisket efter lax i Östersjön 2013.pdf)Remissyttrande förslag till ändring av föreskrifterna för kustfisket efter lax i Östersjön 2013.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande Ny tid ny prövning - förslag till ändrade vattenrättsliga regler.pdf)Remissyttrande Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande Ny tid ny prövning - förslag till ändrade vattenrättsliga regler.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande delbetänkande från vattenverksamhetsutredningen gällande MB 4 kap. 6 §.pdf)Remissyttrande delbetänkande från vattenverksamhetsutredningen gällande MB 4 kap. 6 §.pdf
Ladda ner filen (Synpunkter förslag till regelverk för kräftor i Vättern.pdf)Synpunkter förslag till regelverk för kräftor i Vättern.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag NASCO implementeringsplan atlantlax Sverige 2013-2018.pdf)Remissyttrande förslag NASCO implementeringsplan atlantlax Sverige 2013-2018.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande HaVs föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.pdf)Remissyttrande HaVs föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Havs- och vattenmyndighetens ändring av FIFS 2004 37 ang Storsjön.pdf)Remissyttrande Havs- och vattenmyndighetens ändring av FIFS 2004 37 ang Storsjön.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till ändrade föreskrifter (FIFS 2004 25) om resurstillträde mm.pdf)Remissyttrande förslag till ändrade föreskrifter (FIFS 2004 25) om resurstillträde mm.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag.pdf)Remissyttrande Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till ny föreskrift om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk.pdf)Remissyttrande förslag till ny föreskrift om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till vägledning fiskereglering i marina skyddade områden.pdf)Remissyttrande förslag till vägledning fiskereglering i marina skyddade områden.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande SWOT-analys för kommande fiskeriprogram Östergötland.pdf)Remissyttrande SWOT-analys för kommande fiskeriprogram Östergötland.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande SWOT-analys för kommande fiskeriprogram Västra Götaland.pdf)Remissyttrande SWOT-analys för kommande fiskeriprogram Västra Götaland.pdf
Ladda ner filen (Synpunkter SWOT-analys Stockholms län.pdf)Synpunkter SWOT-analys Stockholms län.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande SWOT-analys för kommande fiskeriprogram Jönköping.pdf)Remissyttrande SWOT-analys för kommande fiskeriprogram Jönköping.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna.pdf)Remissyttrande utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande översyn riksintresse friluftsliv Östergötland.pdf)Remissyttrande översyn riksintresse friluftsliv Östergötland.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande översyn och revidering riksintresse friluftsliv Västra Götaland.pdf)Remissyttrande översyn och revidering riksintresse friluftsliv Västra Götaland.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv.pdf)Remissyttrande förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.pdf)Remissyttrande förslag till förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.pdf