Här har vi samlat information om våra remissyttranden under 2014.