Här har vi samlat information över våra remissyttranden 2020

Bilagor:
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19 2.pdf)Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19 2.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Betänkandet att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar.pdf)Remissyttrande Betänkandet att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19 Nr 2.pdf)Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19 Nr 2.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ny föreskrift statistik från vattenbruket.pdf)Remissyttrande ny föreskrift statistik från vattenbruket.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande vägledning samverkan omprövning vattenkraft moderna miljövillkor.pdf)Remissyttrande vägledning samverkan omprövning vattenkraft moderna miljövillkor.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande HaVs förslag ang kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet.pdf)Remissyttrande HaVs förslag ang kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande odlingstillstånd och förflyttningar av vattenlevande djur.pdf)Remissyttrande odlingstillstånd och förflyttningar av vattenlevande djur.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Naturvårdsverkets förslag på jakttider.pdf)Remissyttrande Naturvårdsverkets förslag på jakttider.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring av FIFS 2004 37 fredningsområde Gullspångsälven.pdf)Remissyttrande ändring av FIFS 2004 37 fredningsområde Gullspångsälven.pdf
Ladda ner filen (Synpunkter strategi för svenskt fiske och vattenbruk.pdf)Synpunkter strategi för svenskt fiske och vattenbruk.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken.pdf)Remissyttrande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken.pdf
Ladda ner filen (Synpunkter konsekvenser ytterligare reglering djurskydd utsättning av laxfiskar.pdf)Synpunkter konsekvenser ytterligare reglering djurskydd utsättning av laxfiskar.pdf
Ladda ner filen (Synpunkter djurskydd utsättning av laxfiskar.pdf)Synpunkter djurskydd utsättning av laxfiskar.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta.pdf)Remissyttrande gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändrade föreskrifter för laxfisket i Östersjön.pdf)Remissyttrande ändrade föreskrifter för laxfisket i Östersjön.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Naturvårdsverkets förslag behandling och hantering av avfall.pdf)Remissyttrande Naturvårdsverkets förslag behandling och hantering av avfall.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändrade regler för fiske efter ål i havet.pdf)Remissyttrande ändrade regler för fiske efter ål i havet.pdf
Ladda ner filen (Synpunkter åtgärder för att skydda bestånden av torsk.pdf)Synpunkter åtgärder för att skydda bestånden av torsk.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande upphävande allmänna råd biologisk återställning kalkade vatten.pdf)Remissyttrande upphävande allmänna råd biologisk återställning kalkade vatten.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande rapporten Samråd om övervakningsprogram havsmiljödirektivet.pdf)Remissyttrande rapporten Samråd om övervakningsprogram havsmiljödirektivet.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande prel förslag till jakttidsändringar, paket 2.pdf)Remissyttrande prel förslag till jakttidsändringar, paket 2.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nya fredningsområden i Blekinge län.pdf)Remissyttrande nya fredningsområden i Blekinge län.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande prel förslag till jakttidsändringar, paket 1.pdf)Remissyttrande prel förslag till jakttidsändringar, paket 1.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19.pdf)Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2016 19.pdf