Här har vi samlat information över våra remissyttranden 2022.

Bilagor:
Ladda ner filen (Remissyttrande vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.pdf)Remissyttrande vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Husån 33_1.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Husån 33_1.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Kungsbackaån.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Kungsbackaån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Mörrumsån 86_3.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Mörrumsån 86_3.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag nya föreskrifter stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2.pdf)Remissyttrande förslag nya föreskrifter stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag nya föreskrifter investerings- och projekstöd jordbruksfonden landsbygdsutveckl.pdf)Remissyttrande förslag nya föreskrifter investerings- och projekstöd jordbruksfonden landsbygdsutveckl.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Moälven 36_1.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Moälven 36_1.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande vägledning för att definiera ekologisk potential.pdf)Remissyttrande vägledning för att definiera ekologisk potential.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Bräkneån 84_1.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Bräkneån 84_1.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Bräkneån.pdf)Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Bräkneån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till fredningsområde i Gävleborgs län.pdf)Remissyttrande förslag till fredningsområde i Gävleborgs län.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande gällande förändrat uppgiftslämnande, rapporteringskrav yrkesfisket i sötvattenområdet.pdf)Remissyttrande gällande förändrat uppgiftslämnande, rapporteringskrav yrkesfisket i sötvattenområdet.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Dnr. M2020-02050.pdf)Remissyttrande Dnr. M2020-02050.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.pdf)Remissyttrande EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägeskrivning Övre Svartälven.pdf)Remissyttrande nulägeskrivning Övre Svartälven.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Mörrumsån.pdf)Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Mörrumsån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande analys miljöanpassningsåtgärder Bäveån 109_1.pdf)Remissyttrande analys miljöanpassningsåtgärder Bäveån 109_1.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag miljöanpassningsåtgärder Bäveån 109_1.pdf)Remissyttrande förslag miljöanpassningsåtgärder Bäveån 109_1.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande analys miljöanpassningsåtgärder Mölndalsån 108_9.pdf)Remissyttrande analys miljöanpassningsåtgärder Mölndalsån 108_9.pdf
Ladda ner filen (Sveriges Fiskevattenägareförbund yttrande Paus av omprövning för moderna miljövillkor.pdf)Sveriges Fiskevattenägareförbund yttrande Paus av omprövning för moderna miljövillkor.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Analys miljöanpassningar Genevadsån.pdf)Remissyttrande Analys miljöanpassningar Genevadsån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Loberget, Ire, Grimsmåla, Långasjönäs.pdf)Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Loberget, Ire, Grimsmåla, Långasjönäs.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Mörrumsån a.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Mörrumsån a.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande vägledning kraftigt modifierade ytvattenförekomster.pdf)Remissyttrande vägledning kraftigt modifierade ytvattenförekomster.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag till förvaltningsplan för skarv i Östergötlands län.pdf)Remissyttrande förslag till förvaltningsplan för skarv i Östergötlands län.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag nya föreskrifter stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.pdf)Remissyttrande förslag nya föreskrifter stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Rolfsån.pdf)Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Rolfsån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Ljungan och Gimån.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Ljungan och Gimån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Bäveån 109_1.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Bäveån 109_1.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändrade regler för fiske efter ål i havet.pdf)Remissyttrande ändrade regler för fiske efter ål i havet.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2021 13.pdf)Remissyttrande ändring föreskrift SJVFS 2021 13.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande ändrade regler för fiske av lax i Östersjön.pdf)Remissyttrande ändrade regler för fiske av lax i Östersjön.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Analys och förslag miljöanpassningar Lung-Bjurbäcksälven.pdf)Remissyttrande Analys och förslag miljöanpassningar Lung-Bjurbäcksälven.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande nulägesbeskrivning Mölndalsån 108_7.pdf)Remissyttrande nulägesbeskrivning Mölndalsån 108_7.pdf
Ladda ner filen (Sveriges Fiskevattenägareförbund Remissyttrande sammansättning övervakningskommittén 2021-2027.pdf)Sveriges Fiskevattenägareförbund Remissyttrande sammansättning övervakningskommittén 2021-2027.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Fylleån.pdf)Remissyttrande bevarandeplan Natura 2000 område Fylleån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande Analys miljöanpassningar Fylleån.pdf)Remissyttrande Analys miljöanpassningar Fylleån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande förslag miljöanpassningar Rolfsån.pdf)Remissyttrande förslag miljöanpassningar Rolfsån.pdf
Ladda ner filen (Remissyttrande miljöanpassningar Mieån.pdf)Remissyttrande miljöanpassningar Mieån.pdf