Almanackan

 
Januari 2021
 
12 januari Möte med Lantmäteriet, Skypemöte
 
14 januari Samrådsmöte föreskrifter lax och öring i vattendrag Norrbottens län, HaV, Skypemöte
 
15 januari Samrådsmöte föreskrifter lax och öring i vattendrag Västerbottens län, HaV, Skypemöte
 
15 januari Samrådsmöte föreskrifter lax och öring i vattendrag Västernorrlands, Gävleborgs och Uppsala län, Hav, Skypemöte
  
Februari 2021
 
4 februari Nationellt samrådsmöte de stora sjöarna, HaV, Skypemöte
 
4 februari Informationsmöte om vägledningar för kraftigt modifierat vatten och regionala samverkansprocessen, HaV, Skypemöte
 
8 februari Informationsmöte om vägledningar för Natura 2000, HaV, Skypemöte
 
8 februari Informationsmöte översyn av HARO-värdena i den nationella planen för moderna miljövillkor, HaV, Skypemöte
 
10 februari Möte arbetsgrupp handlingsplan fritidsfiske och fisketurism, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
11 februari Möte arbetsgrupp handlingsplan yrkesfiske, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
11 februari Nationellt samrådsmöte om åtgärdsprogram för havsförvaltning, HaV, Skypemöte
 
11 februari Informationsmöte om vägledningar för miljöövervakning och ekosystembaserad lax- och ålförvaltning, HaV, Skypemöte
 
16 februari Rådslagsmöte Dalarna, Teamsmöte
 
23 februari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
25 februari Möte arbetsgrupp handlingsplan fritidsfiske och fisketurism, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
Mars 2021
 
2 mars Möte arbetsgrupp handlingsplan fritidsfiske och fisketurism, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
3 mars Rådslagsmöte Blekinge, Teamsmöte
 
4 mars Samrådsmöte översyn bestämmelser lax och öring samt fiske med fasta redskap längs norrlandskusten, HaV, Skypemöte
 
4 mars Rådslagsmöte Skåne, Teamsmöte
 
8 mars Presentation av Sveriges Fiskevattenägareförbund för Vattenkraftens Miljöfond, Digitalt möte
 
8 mars Möte arbetsgrupp handlingsplan yrkesfiske, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
17 mars Rådslagsmöte Kalmar län, Teamsmöte
 
19 mars Möte arbetsgrupp handlingsplan yrkesfiske, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
22 mars Rådslagsmöte Halland, Teamsmöte
 
30 mars Rådslagsmöte Östergötland, Teamsmöte
 
31 mars Informationsmöte kampanj invasiva främmande arter HaV/Naturvårdsverket, Skypemöte
 
31 mars Möte arbetsgrupp handlingsplan fritidsfiske, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte 
 
April 2021
 
7 april Referensgruppsmöte AHL-projektet, Jordbruksverket, Skypemöte 
 
13 april Informationsmöte nationella planen för omprövning vattenkraft i Hallands län, Länsstyrelsen i Hallands län, Skypemöte 
 
20 april Rådslagsmöte Västerbotten
 
22 april Möte handlingsplaner hållbart fiske, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
29 april Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
29 april Informationsmöte kampanj invasiva främmande arter HaV/Naturvårdsverket, Skypemöte
 
Maj 2021
 
4 maj Regionalt samråd vattenkraftens miljöprövning Ljungan och Gimån, skypemöte, länsstyrelsen Jämtland
 
6 maj Möte referensgruppen för vattenbruk, Jordbruksverket, Skypemöte
 
17 maj Samråd nytt havs- och fiskeriprogram, Näringsdepartementet, Skypemöte
 
18 maj Regionalt samverkansmöte vattenkraftens miljöprövning Lung-Bjurbäcksälven, länsstyrelsen Värmland, Skypemöte
 
20 maj Möte med Övervakningskommittén för fiskerinäringen, Näringsdepartementet, Skypemöte
 
24 maj Möte arbetsgrupp handlingsplan fritidsfiske, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
25 maj Riksförbundstämma Sveriges Fiskevattenägareförbund, Teamsmöte
 
Juni 2021
 
2 juni Informationsmöte nationella planen för omprövning vattenkraft i Kronoberg och Blekinge, Länsstyrelserna i Kronoberg/Blekinge, Skypemöte
 
10 juni Möte med dialoggruppen för Vattenkraftens Miljöfond, Skypemöte
 
16 juni Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
17 juni Ålseminarium Vattenkraften och ålen, Energiforsk, Skypemöte
 
September 2021
 
1 september Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
10 september Symposium om sillens genetik och förvaltning, Marint Centrum, Digitalt
 
16 september Intressentmöte om förstärkt skydd av kustlekande sillbestånd i Östersjön, HaV, Skypemöte
 
22 september Inspirationskväll vid Kävlingeån, Kävlinge-Löddeå Fvof/Sveriges Fiskevattenägareförbund, Kävlinge
 
Oktober 2021
 
1 oktober Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB
 
19 oktober Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
27 oktober Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB
 
November 2021
 
9 november Årsmöte Ålplan Ätran, Teamsmöte
 
11 november Årsmöte Ålplan Viskan, Skypemöte
 
23 november Möte med Övervakningskommittén för fiskerinäringen, Näringsdepartementet, Jönköping
 
24 november Uppföljningsmöte infokampanj om invasiva främmande arter, Naturvårdsverket/HaV, Skypemöte
 
26 november Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB
 
December 2021
 
8 december Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
10 december Nationellt samrådsmöte de stora sjöarna, HaV, Skypemöte