Almanackan

 
Januari 2023
 
20 januari Möte informationskampanj invasiva främmande arter,, HaV/Jordbruksverket, Digitalt möte
 
26 januari Möte samrådsgrupp de stora sjöarna, HaV, Digitalt möte
 
31 januari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Digitalt möte
 
 
Februari 2023
 
1 februari Workshop vattenbruket i den fysiska planeringen, Jordbruksverket, Digitalt möte
 
9 februari Möte med dialoggruppen för Vattenkraftens Miljöfond, Göteborg 
 
16 februari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Digitalt möte
 
23 februari Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB, Digitalt möte
 
Mars 2023
 
2 mars Rådslags- och inspirationskväll Västmanland, Bysala
 
9 mars Rådslags- och inspirationskväll Östergötland, Ryda