Almanackan

Januari 2024
 
26 januari Styrgruppsmöte Fiskeforum 2024, digitalt
 
Februari 2024
 
1 februari Workshop avs Samrådsformer för ekosystembaserad fiskförvaltning. HaV, Göteborg
 
2 februari HaV möte med fiskets företrädare. HaV, Göteborg
 
7 februari Möte med Vattenkraftens dialoggrupp, digitalt
 
13 februari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, digitalt
 
16 februari Styrgruppsmöte Fiskeforum 2024, digitalt
 
20 februari Redaktionsråd Våra Fiskevatten, digitalt
 
28 februari Möte Ålplan Ätran avs ålutsättningar och ålförvaltning, digitalt
 
29 februari Möte med Södra Älvsborgs Fiskevattenägareförbund, Rådde Gård
 
Mars 2024
 
6-7 mars Fiskeforum 2024. Hotell Hasseludden, Stockholm
 
11 mars Rådslag och inspirationskväll Västmanland, Kolsva
 
12 mars Rådslag och inspirationskväll Östergötland, Skärblacka
 
19 mars Rådslag och inspirationskväll Skåne, Örkelljunga
 
26 mars Rådslag och inspirationskväll Blekinge, Mörrum
 
April 2024
 
9 april Rådslag och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
16 april Rådslag och inspirationskväll Halland, Köinge
 
18 april Rådslag och inspirationskväll Kalmar, Högsby
Maj 2024
 
14 maj Förbundsstämma Sveriges Fiskevattenägareförbund, Stockholm
 
15 maj Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
Juni 2024
 
Juli 2024
 
Augusti 2024
 
September 2024
 
Oktober 2024
 
November 2024
 
December 2024
 
 
Föregående år (2023)
 
Januari 2023
 
20 januari Möte informationskampanj invasiva främmande arter,, HaV/Jordbruksverket, Digitalt möte
 
26 januari Möte samrådsgrupp de stora sjöarna, HaV, Digitalt möte
 
31 januari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Digitalt möte
 
 
Februari 2023
 
1 februari Workshop vattenbruket i den fysiska planeringen, Jordbruksverket, Digitalt möte
 
9 februari Möte med dialoggruppen för Vattenkraftens Miljöfond, Göteborg 
 
21 februari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Digitalt möte
 
23 februari Styrelsemöte iFiskevattenägarna AB, Digitalt möte
 
29 februari Styrgruppsmöte Fiskeforum 2024, digitalt möte
 
Mars 2023
 
2 mars Fokusgrupp Vattenbruk, Jordbruksverket, Digitalt möte
 
2 mars Rådslags- och inspirationskväll Västmanland, Bysala
 
9 mars Rådslags- och inspirationskväll Östergötland, Ryda
 
21 mars Rådslags- och inspirationskväll Blekinge, Lyckeby
 
23 mars Möte expertgrupp utredningen "Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna", Digitalt möte
 
30 mars Rådslags- och inspirationskväll Skåne, Vittsjö
 
April 2023
 
12 april Styrelsemöte och Bolagsstämma iFiskevattenägarna AB, Digitalt möte
 
13 april Rådslags- och inspirationskväll Dalarna, Leksand
 
18 april Rådslags- och inspirationskväll Halland, Simlångsdalen
 
20 april Rådslags- och inspirationskväll Kalmar län, Allgunnen
 
21 april Fokusgrupp Yrkesfiske, Jordbruksverket, Digitalt möte
 
21 april Möte informationskampanj invasiva främmande arter, HaV/Naturvårdsverket, Digitalt möte
 
25 april Rådslagsmöte Västerbotten och Stockholm/Uppsala, Digitalt möte
 
Maj 2023
 
2 maj Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Digitalt möte
 
9 maj Möte med Övervakningskommittén för fiskerinäringen, Digitalt möte
 
16 maj Expertgruppmöte utredning ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna, Stockholm
 
30 maj Förbundsstämma Sveriges Fiskevattenägareförbund, Stockholm
 
Augusti 2023
 
30 augusti Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, digitalt möte
 
September 2023
 
5 september Informationsmöte om föreslagna BKD-föreskrifter, digitalt möte.
 
14 september Programråd för traditionell kunskap, digitalt möte
 
26 september styrgruppsmöte Fiskeforum 2024, digitalt möte
 
Oktober 2023
 
3 oktober Programråd för traditionell kunskap på KSLA, Stockholm
 
16 oktober Programråd för traditionell kunskap, digitalt möte 
 
27 oktober Informationsmöte om förslagen till havsplaner, digitalt möte
 
31 oktober - 1 november Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, Ryda Gård
 
November 2023
 
2 november Styrgruppsmöte Fiskeforum 2024, digitalt möte
 
6 november Samverkansmöte yrkesverksamma fisket i de stora sjöarna, digitalt möte
 
7-8 november Möte med Övervakningskommitten för Havs- och fiskeriprogrammet, Fiskebäckskil
 
9 november Informationsmöte avs Förslag till ändrade havsplaner, digitalt möte
 
21 november Årsmöte Ålplan Ätran, digitalt möte
 
23-24 november Nationell Yrkesfiskekonferens, Uddevalla
 
December 2023
 
4 december Årsmöte Ålplan Viskan, digitalt möte
 
5 december Fokusgruppsmöte Svenskt Yrkesfiske, digitalt möte
 
8 december Styrgruppsmöte Fiskeforum 2024, digitalt möte
 
12 december Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund, digitalt möte
 
21 december Workshop avs Samverkansformer för ekosystembaserad fiskförvaltning, digitalt möte