Almanackan

 
Januari 2021
 
12 januari Möte med Lantmäteriet, Skypemöte
 
14 januari Samrådsmöte föreskrifter lax och öring i vattendrag Norrbottens län, HaV, Skypemöte
 
15 januari Samrådsmöte föreskrifter lax och öring i vattendrag Västerbottens län, HaV, Skypemöte
 
15 januari Samrådsmöte föreskrifter lax och öring i vattendrag Västernorrlands, Gävleborgs och Uppsala län, Hav, Skypemöte
  
Februari 2021
 
4 februari Nationellt samrådsmöte de stora sjöarna, HaV, Skypemöte
 
4 februari Informationsmöte om vägledningar för kraftigt modifierat vatten och regionala samverkansprocessen, HaV, Skypemöte
 
8 februari Informationsmöte om vägledningar för Natura 2000, HaV, Skypemöte
 
8 februari Informationsmöte översyn av HARO-värdena i den nationella planen för moderna miljövillkor, HaV, Skypemöte
 
11 februari Nationellt samrådsmöte om åtgärdsprogram för havsförvaltning, HaV, Skypemöte
 
11 februari Informationsmöte om vägledningar för miljöövervakning och ekosystembaserad lax- och ålförvaltning, HaV, Skypemöte
 
23 februari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund