Almanackan

 
Januari 2021
 
12 januari Möte med Lantmäteriet, Skypemöte
 
14 januari Samrådsmöte föreskrifter lax och öring i vattendrag Norrbottens län, HaV, Skypemöte
 
15 januari Samrådsmöte föreskrifter lax och öring i vattendrag Västerbottens län, HaV, Skypemöte
 
15 januari Samrådsmöte föreskrifter lax och öring i vattendrag Västernorrlands, Gävleborgs och Uppsala län, Hav, Skypemöte
  
Februari 2021
 
4 februari Nationellt samrådsmöte de stora sjöarna, HaV, Skypemöte
 
4 februari Informationsmöte om vägledningar för kraftigt modifierat vatten och regionala samverkansprocessen, HaV, Skypemöte
 
8 februari Informationsmöte om vägledningar för Natura 2000, HaV, Skypemöte
 
8 februari Informationsmöte översyn av HARO-värdena i den nationella planen för moderna miljövillkor, HaV, Skypemöte
 
10 februari Möte arbetsgrupp handlingsplan fritidsfiske och fisketurism, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
11 februari Möte arbetsgrupp handlingsplan yrkesfiske, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
11 februari Nationellt samrådsmöte om åtgärdsprogram för havsförvaltning, HaV, Skypemöte
 
11 februari Informationsmöte om vägledningar för miljöövervakning och ekosystembaserad lax- och ålförvaltning, HaV, Skypemöte
 
16 februari Rådslagsmöte Dalarna, Teamsmöte
 
23 februari Styrelsemöte Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
25 februari Möte arbetsgrupp handlingsplan fritidsfiske och fisketurism, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
Mars 2021
 
2 mars Möte arbetsgrupp handlingsplan fritidsfiske och fisketurism, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
3 mars Rådslagsmöte Blekinge, Teamsmöte
 
4 mars Samrådsmöte översyn bestämmelser lax och öring samt fiske med fasta redskap längs norrlandskusten, HaV, Skypemöte
 
4 mars Rådslagsmöte Skåne, Teamsmöte
 
8 mars Presentation av Sveriges Fiskevattenägareförbund för Vattenkraftens Miljöfond, Digitalt möte
 
8 mars Möte arbetsgrupp handlingsplan yrkesfiske, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte
 
22 mars Rådslagsmöte Halland, Teamsmöte
 
24 mars Seminarium förstudien orimliga kostnader för miljöåtgärder i vattenkraften, HaV, skypemöte
 
24 mars Möte arbetsgrupp handlingsplan yrkesfiske, HaV/Jordbruksverket, Skypemöte