Sveriges Fiskevattenägareförbund respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Som medlem eller tidningsprenumerant hanteras dina personuppgifter enligt de principer som anges i EU:s Dataskyddsförordning. Personuppgifterna sparas till dess att åtagandet som behandlingen grundar sig på inte längre kräver behandling. Du har rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Om uppgifterna om dig är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas.

Vår personuppgiftspolicy anger regler och rutiner för all behandling av personuppgifter inom Sveriges Fiskevattenägareförbund och Fiskevattenägarnas Service AB. Policyn finns som bilaga på denna sida.