Havs- och vattenmyndigheten har producerat en film om riskerna med att sätta ut främmande arter i våra vatten. Illegala utsättningar av fisk kan exempelvis sprida smitta till vilda fiskbestånd. Sjögull och vandrarmussla är aktuella exempel på andra inkräktare som förorsakar stora problem i vatten där de fått fäste.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har medverkat i arbetet med att ta fram informationsfilmen. Filmens syfte är att medvetandegöra riskerna med illegala utsättningar av vattenlevande djur och växter.

Informationsfilmen är framtagen av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med Sveriges Fiskevattenägareförbund, Zoobranschens Riksförbund, Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Sportfiskarna och Länsstyrelserna.

Här kan du se filmen:

http://youtu.be/whptgo_mUy4