Sveriges Fiskevattenägareförbund - intresseorganisation för landets fiskerättsägare.

Sveriges Fiskevattenägarerförbund bildades 1968 och är en rikstäckande intresseorganisation för landets fiskerättsägare. Sveriges Fiskevattenägareförbund har direktanslutna medlemmar på lika villkor i hela landet. På regional nivå finns operativa provinsförbund och distrikt med få administrativa uppgifter och till vilka medlemmarna är geografiskt associerade. Provinsförbunden och distrikten representeras vid riksstämman efter styrka.

Förbundets medlemskategorier utgörs av fiskevårdsområdesföreningar & samfällighetsföreningar, kommuner, bolag och organisationer, enskilda näringsidkare och personmedlemmar. Med utgångspunkt i fiskevattenägandet finns såväl yrkesfisket som vattenbruket och fisketurismföretagandet representerat i medlemskåren.

Förbundets värdegrund är att ägandet är den bästa förutsättningen för att den begränsade resursen fiskevatten ska nyttjas uthålligt men där ägandet också innebär ett tydligt ansvar. Den som äger fiskevatten måste vara medveten, kunnig och ta sin uppgift på allvar. Förbundets uppdrag är att arbeta för en stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att resursen fiskevatten skall öka i värde.

Visionen är att alla enskilt ägda fiskevatten i Sverige skall förvaltas lokalt och aktivt samt vårdas ansvarsfullt och generera ett uthålligt biologiskt och ekonomiskt nyttjande till ägarnas och landsbygdens fromma.

Förbundets kärnverksamhet kan sammanfattas i arbetsområdena föreningsadministration, medlemsservice och näringspolitisk bevakning. Förbundet har en heltidsanställd förbundsdirektör som arbetar med att möta dessa krav från medlemmarna och omvärlden. Genom samarbetsavtal har förbundet även resurspersoner som kan ge fördjupad hjälp i fiskerättsliga och fastighetsrättsliga frågor. En databas och ett registersystem finns centralt som underlättar administrationen och kommunikationen med medlemmarna. Förbundet ger också ut den erkänt välrenommerade tidskriften Våra Fiskevatten.

Fiskevattenägareförbundet finansieras av sina egna medlemmar.

Sveriges Fiskevattenägareförbund
Energivägen 7
387 31 BORGHOLM

Telefon: 0722-140869

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisationsnummer: 802010-8588 

Plusgiro: 454 83 99-7
Bankgiro: 5717-4245