I samband med förbundets välbesökta nationella fiskevattenägarekonferens i slutet av november delades utmärkelsen Årets fiskevårdsområdesförening ut för första gången.

Övre Åsundens Fvof i Västra Götlaland delade 2017 års pris med Sommens Fvof i södra Östergötland.

Utmärkelsen Årets Fiskevårdsområdesförening har instiftats av Sveriges Fiskevattenägareförbund. Avsikten är att uppmärksamma våra fiskevårdsområdesföreningars viktiga förvaltningsarbete. Förvaltningsarbetet i Sveriges fiskevårdsområdesföreningar möjliggör upplåtelser av ett välordnat sportfiske till allmänheten och är en nödvändig plattform för hållbar utveckling av fisketurismen och övriga fiskerinäringar på landsbygden.

Kriterier som ligger till grund för priset:

• Föreningen bedriver en modern, aktiv och uthållig förvaltning och fiskevård och har en långsiktig och strukturerad fiskevårdsplan.
• Föreningen erbjuder bra service, gott värdskap och god tillgänglighet för olika kategorier fritidsfiskare.
• Föreningen arbetar konstruktivt för att främja lokalt förankrad fiske- och landsbygdsturism och utvecklingen av övrig uthållig fiskerelaterad näringsverksamhet i och omkring fiskevårdsområdets fiskevatten.
• Föreningen strävar efter en väl fördelad köns- och ålderssammansättning hos styrelseledamöter och föreningsfunktionärer.

Båda pristagarna lever mycket väl upp till huvuddelen av kriterierna. Föreningarna är föredömen för god lokal förvaltning av enskilda fiskevatten och har genom åren förmedlat kunskaper och inspiration till andra fiskevårdsområdesföreningar.

Priset som består av diplom och en penningsumma överlämnades av förbundets hedersordförande Carl G Nilsson till föreningarnas företrädare Enar Hemmings och eric Carpholm. Båda föreningsföreträdarna har dessutom ett långt engagemang i länsförbunden i Södra Älvsborg och Östergötland och är mycket goda ambassadörer för Sveriges Fiskevattenägareförbund.