float: right,

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat ett modernt vägledningsmaterial för bildande av fiskevårdsområden. Materialet innehåller även verklighetsanknutna reportage om verksamheten inom några befintliga fiskevårdsområdesföreningar. Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för anslaget för nationella informationsinsatser inom fiskevården. Här nedan kan du ladda ned vägledningsfoldern Att bilda fiskevårdsområde - Så här går det till !