Kontrollavgiften utgör idag, för merparten av landets fiskevårdsområden, den enda möjligheten att stävja brott mot föreningens lokala fiskeregler. Det har saknats ett centralt vägledningsmaterial om kontrollavgiften som trädde i kraft efter ändringar i lagen om fiskevårdsområden 2011. Frågorna kring kontrollavgiften är många och så här långt är det allt för få föreningar som infört och tillämpar avgiften. 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har nu producerat ett lättillgängligt och överskådligt vägledningsmaterial för införande och tillämpning av kontrollavgiften. Materialet innehåller även verklighetsanknutna reportage om hur kontrollavgiften infördes och tillämpas i ett par fiskevårdsområdesföreningar. Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för anslaget för nationella informationsinsatser. Här nedan kan du ladda ned vägledningsfoldern Att införa kontrollavgiften - Så här går det till!