Utgivningsdag för nr 1 2020 av Våra Fiskevatten är den 20 februari

Nummer 1 innehåller ett utförligt reportage om förbundets nationella fiskevattenägarekonferens inklusive referat av de föredrag som hölls under konferensdagarna. Tidningen innehåller dessutom flera reportage och artiklar som beskriver och belyser konsekvenser av de nya föreskrifter om hantering av signalkräfta som började gälla vid årsskiftet. Bland annat från föreningarna i Alkvettern och Ullvettern i Värmland som helt eller delvis ligger utanför det hanteringsområde inom vilket fiske efter signalkräfta får fortgå utan särskilt tillstånd. Tidningen innehåller också ett block om skarvförvaltning med reportage från sjön Roxen i Östergötland där skarven lägger beslag på merparten av fiskets avkastning samt en genomgång av länsstyrelsen i Stockholms regionala skarvförvaltningsplan som nyligen har varit ute på remiss. I numret får vi också träffa Oskar Meidal som är jurist på Sveaskog och ny ledamot för skogsbolagen i Sveriges Fiskevattenägareförbunds styrelse samt fiskeribiologen och den ödmjuke folkbildaren Erik Degerman som snart går i pension och ger sina reflektioner på fiskevårdens utveckling efter 40 år i fiskevårdens tjänst.