Utgivningsdag för nr 2 2020 av Våra Fiskevatten är den 20 maj

Nummer 2 innehåller ett temablock om vattenkraftens förestående miljöprövning med reportage från Alsterån som är ett av tre pilotprojekt för att hitta former och metoder för den regionala samverkansprocessen inom ett avrinningsområde. Mark- och miljödomstolarna redovisar hur man förbereder sig inför de kommande 20 års gigantiska miljöprövningsprocesser. I ett reportage från Ivösjöns strand får vi träffa den legendariske länsfiskekonsulenten Brodde Almer som använder sjön som skafferi och ger sin syn på trenden med Catch & Release. Ett nedslag görs även hos Östra Frölunda-Mårdaklev Fvof på gränsen mellan Västra Götaland och Halland. I tidningen skildras också Växjö kommuns framgångsrika och prisbelönta arbete med att restaurera sjöarna kring centralorten. Digital förvaltning fyller 20 år och iFiskes utvecklingshistoria inom digitala tjänster för fiskekortförsäljning och förvaltning behandlas i ett reportage från Sommen där fiskevårdsområdesförening idag helt har fasat ut den manuella försäljningen av fiskekort. Tidningen innehåller dessutom reportage om bland annat den pågående dispensgivningen för fiske efter signalkräfta utanför hanteringsområdet, om att EU genom revidering av kontrollförordningen vill registrera och kontrollera fritidsfisket i havet samt en hel del annat matnyttigt