Vid förbundsstämman den 25 maj tilldelade Sveriges Fiskevattenägareförbund fiskeribiolog Erik Degerman utmärkelsen "Århundradets Folkbildare". Förbundets motivering till utmärkelsen är enligt följande:

Sveriges Fiskevattenägareförbund har den stora äran att tilldela fiskeribiolog Erik Degerman utmärkelsen ”Århundradets Folkbildare”.

Erik Degerman har sedan början av 1980-talet varit verksam som fiskeribiolog i statens och allmänhetens tjänst. Eriks livsgärning och stora kunskaper om fiskevård och om fiskeribiologi har varit oerhört uppskattad i vida kretsar. Det är kunskaper som han frikostigt, ödmjukt och utan prestige delat med sig av till fiskevårdens gräsrotsfolk på ett jordnära och begripligt sätt.

Sveriges Fiskevattenägareförbund kan inte hitta en mer värdig folkbildare inom fiskets område och vill med denna utmärkelse tacka Erik för all hjälp och all kunskap som han förmedlats till oss och våra medlemmar genom sin livsgärning under mer än 40 år.

Förutom ett specialdesignat diplom erhåller Erik Degerman en penninggåva om 10 000 kr.