Här finns dokumentation över de föredrag som hölls vid den nationella fiskevattenägarekonferensen i Norrköping den 22 - 23 november 2017

Här kan du hämta hem mall för nyttjanderättsavtal

Här hittar du särtryck ur Våra Fiskevatten: dels om strandskyddet och dess hinder för att utveckla näringsverksamhet kring landsbygdens fiskevatten och dels om möjligheten att upplåta fiske på enskilt vatten med fritt handredskapsfiske.