Fillingsjöns FVOF

Fillingsjöns FVOF bildades 1989 och förvaltar fisket i Fillingsjön med angränsande tjärn och vattendrag. Föreningens syfte är att samordna fisket och fiskevården i området genom att undanröja vandringshinder samt lägga ut grusbäddar och risvasar.

Varje år arrangeras en fisketävling.

Fillingsjöns fiskevårdsområde finns även tillgängligt på Bengtsfors Kommunfiskekort.

 

Fillingsjön, Håltjärnet, Orsbytjärnen m fl vatten

Fillingsjön med angränsande tjärn och vattendrag ligger i en gammal jord- och skogsbruksbygd i nordvästra Dalsland. Denna del av landskapet kallas skogsdal, som får sin prägel av barrskogsklädda höjder, stora långsträckta sjöar och en mångfald av mindre sjöar och tjärn.

Fillingsjön får sitt vatten från Gottarsbyälven och Holtaneälven och sjön mynnar via Årbolsälven i Ärtingen vid kraftverksdämmet i Årbol. Ärtingen står i sin tur i förbindelse med Lelången.

I Fillingsjön finns gott om abborre och gädda och fångster av abborre upp till 1kg och gädda upp till 10kg är inte ovanligt.

I sjön har föreningen anlagt båtramp vid Sandviken.

Län: Västra Götalands län
Kommun: Bengtsfors

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
24h.
Dygnskort - Trolling (100 kr)
Ett fiskekort per person.24h.
Veckokort (100 kr)
7 dygn.
Årskort (200 kr)
365 dagar.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-fillingsjon-haltjarnet-orsbytjarnen-m-fl-vatten.htm

Allmänhetens kontaktperson

Anders Lindgren

073-268 23 48

 anderslindgren31@gmail.com

 

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil