Antens FVOF

Antens FVOF arbetar för ett hållbart fiske för vår och kommande generationer.

Anten

Anten är en typisk västsvensk klarvattensjö vars stränder ofta består av svallad morän. Omgivningen närmast sjön utgörs till största delen av blandskog med stort inslag av ek. 37 % av strandlinjen mestadels i norra delen av sjön utgörs av jordbruksmark. Vattnet som tillförs Anten kommer via småbäckar och åar från ett tillrinningsområde som är 11 gånger större än sjöns yta. Sjöns utflöde i sydligaste ändan av sjön är reglerat med en amplitud av 0,5 meter. Utflödet rinner via Ålandasjön till Mjörn och vidare ut i Säveåns vattensystem, som mynnar ut i Göta Älv i Göteborg.Anten är en mycket fiskrik sjö med ca 18 olika fiskarter. Abborren är den dominerande men det är också välförsett med gädda, siklöja, gös och mört. Brax, lake och ål är andra vanliga fiskarter.Län: Västra Götalands län
Kommun: Alingsås

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Årskort (300 kr)
Båtkort (300 kr)
Dagkort (60 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-anten.htm

Allmänhetens kontaktperson

Hans Cagner
Arildsvägen 31
441 91 Alingsås
Tel. 0322 - 490 90

Hemsida

http://www.anten.se/

PDF

Ladda ner PDF-fil