Vallsjöns FVO

Vallsjöns fiskevårdsområde upplåter fisket i Vallsjön som har hög biologisk mångfald, främst beroende på en relativt artrik fisk- och fågelfauna, en stor sjöyta samt omväxlande strandlinje.

Vallsjön

Den drygt 700 ha stora Vallsjön hyser starka bestånd av grov abborre och gädda. Abborrfisket är kanske ett av södra Sveriges bästa, både när det gäller antal och storlek, såväl sommar som vinter. Abborre över kilosgränsen är vanligt förekommande. Den största dokumenterade abborren i sjön var 1,8 kg. Största landade gädda är hittills 15,9 kg.

Fiska i Vallsjön!
Sjön har också ett starkt sikbestånd, vilket utgör en bra födobas för sjöns abborrar och gäddor. Det vanligaste fisket i sjön är spinnfiske, pimpel och trolling, men även mete från båt kan vara fångstgivande. Pimpelfiske och ismete är bäst i norra halvan av Vallsjön. Här är djupet varierande och hittar man inte fisken grunt kan man söka den djupare. Sjön har även gott om signalkräfta, men fisket efter denna är begränsat till markägare. Vallsjön är en klarvattensjö med mycket god vattenkvalitet och är en dricksvattentäkt för Sävsjö kommun. Ett exempel på den goda vattenkvaliteten är förekomsten av den nationellt rödlista blågrönalgen sjöhjortron.

Vallsjön har hög biologisk mångfald, främst beroende på en relativt artrik fisk- och fågelfauna, en stor sjöyta, samt en omväxlande strandlinje. Bland häckande fågelarter i sjön märks storlom, skäggdopping, små- och storskrake, knipa och gräsand.

   Fiskarter i sjön: abborre, gädda, mört, sutare, sik och lake.   Djupkarta Finns för nedladdning här på iFiske också! (Se kartsidan)   Båtramp finns i sjöns södra del (se karta).   Båtuthyrning i Solvik: Björn Arnesson, 073 - 816 45 05.

Boende samt verksamma i sjöns närhet:

 


 

Län: Jönköpings län
Kommuner: Sävsjö, Nässjö

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (80 kr)
Månadskort (220 kr)
Halvårskort (450 kr)
Årskort (550 kr)
I årskort ingår också 10 angel/ismetespö/dag/person

Gulf, Eksjöhovgårdsvägen 24, 576 32 Sävsjö, 0382-614 71, Björn Arnesson Solvik 073-8164505

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-vallsjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Björn Arnesson
073 - 816 45 05
bjorn.arnesson@telia.com

Hemsida

http://www.vallsjonsfvo.se/

PDF

Ladda ner PDF-fil