Vaggerydsortens FVOF

"Vaggerydsortens fiskevårdsområde" drivs av en markägarstyrelse var syfte är att främja fiske för allmänheten på stats- och privatägda vatten.

Fängen, Sandsjön, Tängsjön och Käringasjön

Vaggerydsortens FVOF erbjuder fiske i de lite större sjöarna Fängen och Sandsjön belägna norr om Vaggeryd i de övre delarna av ån Lagans huvudfåra. Sportfiskare lockas till området framförallt tack vare fiske efter fin abborre, gädda och gös.

Utöver Fängen och Sandsjön finns även möjlighet att fiska i ett antal mindre sjöar och gölar. Sjöarna ligger inbäddade i vildmarksbetonad barrskogsmiljö. Lom och fiskgjuse trivs i området.

Fängen och Sandsjön är djupa, klara och näringsfattiga med god vattenkvalitet. Där finns bestånd av siklöja och ett restbestånd av sik. Sjöarna är intressanta för pimpelfiske efter abborre och spinnfiske efter abbore, gädda och gös.

Den grundare Tängsjön ligger i södra delen av fiskevårdsområdet och är avsnörpt från Sandsjön genom ett smalare sund. Sjön är bara 5-6 meter som djupast och vattnet är betydligt mer humusfärgat, vilket gör att siktdjupet är dåligt. 

Utöver ovanstående sjöar omfattar Vaggerydsortens fiskevårdsområde sjöarna Prästagölen, Målagölen, Nöthultsgölen och Käringasjön.

Bron över Lagan vid Sonarps kvarn utgör övre gräns för fiskevårdsområdet i norr och dammanläggningen vid Mölna utgör nedre gräns i Lagan i söder.

Fiskekort köps enklast via iFiske.se eller hos Preem i Vaggeryd

Län: Jönköpings län
Kommun: Vaggeryd

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (60 kr)
Veckokort (300 kr)
Årskort (400 kr)
Årskort inkl. gäst (500 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-fangen-sandsjon-tangsjon-och-karingasjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Fredrik Gustafsson
0705 - 63 11 31
fredrik.gustafsson@carlfors.se

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil