Häråns FVOF

Häråns fiskevårdsförening bildades i början på 1990-talet av markägarna inom området för att vårda och utveckla fisket. Under åren har utplantering av framförallt gös skett vid några tillfällen.