Undens FVO

Undens Fiskerättsförening bildades i mitten av 1950-talet. Denna förening bildades för att agera aktiv motpart mot Sveriges första kommersiella atomkraftverk som aldrig blev förlagt till Unden. 

För att få hjälp med kalkningsåtgärder när ph-värdet i sjön närmade sig 5,0 bildades Undens Fiskevårdsområdesförening. Sedan 1977 har Undens FVOF erhållit statsbidrag för kalkningsåtgärder.

Kalkstenskross har körts ut på rödingens lekplatser. Undens tillflöden kalkas årligen med båt och helikopter. Vattenprover tas 4 gånger per år på 5 förutbestämda platser för att kunna följa vattenkvaliteten över tid. Vattnets ph-värde är nu bra och hålls på rätt nivå med hjälp av kalkningen. Fiskeregler är införda för att ett uthålligt fiske ska kunna upprätthållas.

Unden

Gädda - Mycket stora gäddor finns ute i sjön (Vanlig) , Abborre - Ökat genom predation på kräftor (Vanlig) , Nors - Betesfisk som återhämtat sig efter att kalkningen startade (Vanlig) , Röding - Vikande population och stödinsättning diskuteras (Normalt) , Lake - Förekommer mest som smålake (Normalt) , Sik - 3 arter finns (Normalt) , Signalkräfta - Inplanterad på 1980-talet och är nu etablerad i större delen av sjön (Normalt) , Löja/Benlöja (Normalt) , Öring - Vi har nu en självlekande stam som är i ökande (Lite) , Mört (Lite) , Sarv (Lite) , Gärs (Lite) , Harr (Sällsynt) , Bäckröding - Finns lokalt i ett tillflöde men ingår inte i UFVO (Sällsynt) , Ål - Kanalbolaget planterade in ål under flera år men nu är den så gott som borta (Sällsynt)

Sjön Unden i Tiveden är klassad som riksintresse. Den är en grundvattensjö, tillflödet genom botten är cirka 40% av det totala tillflödet. Unden är en av vårt lands förnämsta storrödingsjöar, både sjöns topografi och dess ekosystem är lämpligt för röding. Unden har klart kallt vatten, sjöns medeldjup är 32 m och största djup anges till 108 m. 

Undens areal är 9540 ha och sjön har 13 bäckar som tillflöden. Avtappning sker genom tre kraftverk som ligger i Edsån som förbinder Unden med sjön Viken. Medelvattenföringen i Edsån är 3,5 m3 per sekund. Göta Kanalbolag AB som har den ursprungliga vattenrätten förser Göta Kanal med erforderlig vattennivå för seglation.

I sjön finns röding, öring, sik (3st varianter), gädda, abborre, lake, nors, löja/benlöja, mört, sarv, gärs, harr. De största fångade fiskarna i Unden är; röding 10,5 kg, öring 14,4 kg, sik 3,2 kg, abborre 2,8 kg och gädda 17,0 kg.
Öringen leker i rinnande vatten i de större bäckarna. De nykläckta öringarna lever ett till två år i kläckningsbäcken, för att sedan gå ut i sjön och äta sig stora. Ett antal av dessa går efter några år tillbaka till födelsebäcken för ny lek.

Tillflödesbäckarna samt Edsån som förbinder Unden med Viken tillhör inte fiskevårdsområdet.

Län: Örebro län, Västra Götalands län
Kommuner: Laxå, Karlsborg,Töreboda

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (100 kr)
Veckokort (300 kr)
Semesterkort (750 kr)
30 dagar
Årskort (1000 kr)
Båtramp Turistvägen & Bredviken - Årskort (400 kr)
Detta kort gäller endast för sjösättning och upptagning vid Turistvägens och Bredvikens båtramper.
Dagkort Trolling (200 kr)
Årsavgift för fiskerättsinnehavare (300 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-unden.htm

Allmänhetens kontaktperson

Christer Johansson:
070-625 49 46
smedsbolet@gmail.com

Hemsida

http://www.skaraborgsfiske.se/unden

PDF

Trolling karta samt regler.