Emten-Flämsjöns FVOF

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
Föreningen önskar att bil informerad om all fångst framförallt av gädda och
abborre som visar sig innehålla kräftor i magen vid rensning.

Emten (Ämten) och Flämsjön

Gädda (Vanlig) , Abborre (Vanlig) , Mört (Normalt) , Sutare (Normalt) , Braxen (Lite)

Sjöarna är belägna i natursköna Valle härad som ligger mellan Skara och Skövde mot Lerdala nedanför berget Billingens västra sida.
I huvudsak består fångsten av Gädda och Abborre.Län: Västra Götalands län
Kommun: Skara

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
Veckokort (100 kr)
Årskort (300 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-emten-amten-och-flamsjon.htm

Allmänhetens kontaktperson

Rolf Pettersson
0708 - 10 62 45

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil