Östervallskogs FVOF

Östervallskogs FVO bildades 1989 i syfte att främja och utveckla fisket och fiskevården. Fiskevårdsområdet består av ca 500 fiskerättsägare fördelade på 12-13 hemman. Fiskevårdsområdesföreningen är aktiv i fiskevårdsarbetet genom olika miljöfrämjande fiskevårdsåtgärder för att skapa bra förutsättningar för långsiktigt hållbara fiskpopulationer, intressanta både för turistfiske och husbehovsfiske.

Östen, Strömmersjön mfl

Abborre (Riklig) , Gädda (Normalt) , Öring (Normalt) , Braxen (Normalt) , Mört (Normalt) , Lake (Normalt) , Löja/Benlöja (Normalt) , Sik (Lite) , Ål (Lite) , Nors (Lite) , Gärs (Lite) , Siklöja (Lite) , Flodkräfta (Sällsynt)

Östervallskogs FVO kännetecknas av ett vackert skogslandskap med mängder av vatten i olika storlekar. De största sjöarna, Östen och Strömmersjön, utgör sista delen av Dalslands Kanal som sträcker sig ända från Vänern. Fisketrycket i området är mycket lågt och du kan hitta dina smultronställen där du får vara ensam utan några problem. De största sjöarna är så kallade spricksjöar, dvs ganska smala och djupa sjöar med relativt klart näringsfattigt vatten. Sådana vatten hyser ofta populationer av storvuxna pelagiskt levande rovfiskar, och våra sjöar är inga undantag. Vi har även mängder med mindre skogssjöar där alla håller fina populationer av gädda och abborre och några hyser även naturliga öringpopulationer. Utöver det så hittar ni även put-and take i området, där Hulttjärn är det mest populära.

Län: Värmlands län
Kommun: Årjäng

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (60 kr)
Veckokort (300 kr)
Månadskort (450 kr)
Årskort (600 kr)
Butjärn, dygnskort (50 kr)
Trollingkort (200 kr)
Ortsbor, ej markägare, årskort (50 kr)
Fritidshusägare, ej boende på orten (150 kr)
Medlemsbevis fiskerättsägare (30 kr)
Gäller ej fiske i Hulttjärn och Butjärn.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-osten-strommersjon-mfl.htm

Allmänhetens kontaktperson

Jens Karlsson
073 - 067 00 89
info@fiskeutveckling.se

Hemsida

Saknas

PDF

Ladda ner PDF-fil