Lakenesjöns FVOF

Arbetar för ett hållbart fiske.

Har i flera decennier gjort utsättningar av öring, ex laxöring samt gullspångsöring, tyvärr med ett osäkert resultat.

Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn

Lakenesjöns FVOF förfogar över sjöar och vattendrag i Lakenesjöns tillrinningsområde.

Lakenesjön som är en av de största sjöarna i Hagfors kommun, med en area av 9km2 och hyser en stark stam av abborre, gädda och sik, samt öring som planterats in under en följd av år.

Län: Värmlands län
Kommuner: Hagfors, Sunne

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (30 kr)
Veckokort (80 kr)
Årskort (150 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-lakenesjon-langtjarn-kroktjarn-grankulltjarn-och-bunnerstjarn.htm

Allmänhetens kontaktperson

Rolf Stålberg
0563 - 23 001
070 - 582 03 72

Olle Ljungberg:
0563 - 702 58

Hemsida

Saknas

PDF

Saknas