Järnsjöns FVOF

Järnsjöns fiskevårdsområdesförening (FVOF) bildades 1992 och består av ca 500 fiskerättsägare fördelade på 38 hemman. Järnsjön, Svensbysjön och Ösjön har tidigare varit egna fiskevårdsföreningar. Järnsjöns FVOF har framförallt arbetat med biotopvård, samt att anlägga vasar. Föreningen har lagt ner mycket tid med anläggandet av bassängtrappor vid dammarna, Nedre Tvängen och Södra Tvängstjärn. Största sjön i området är Järnsjön med sina 1980ha och ett maxdjup på 64 meter.

Sjön är känd för sina storvuxna öringar.

Järnsjön, Nedre Tvängen m fl vatten

Abborre (Riklig) , Gädda (Vanlig) , Löja/Benlöja (Vanlig) , Mört (Normalt) , Vimma (Normalt) , Öring (Lite) , Braxen (Lite) , Lax (Lite) , Lake (Lite) , Flodkräfta (Lite) , Gös (Sällsynt) , Asp (Sällsynt) , Ål (Sällsynt) , Björkna (Sällsynt)

Följande vatten finns tillgängliga inom fiskevårdsområdet:
Järnsjön, Nedre Tvängen, Svensbysjön samt Ösjön.

Järnsjön
1980ha, medeldjup 30 meter, maxdjup 64 meter. Näringsfattig sjö, omgiven av främst skogsmark och bergiga stränder. Hyser bland annat bra bestånd av storvuxen öring.

Nedre Tvängen
232ha, medeldjup 16 meter, maxdjup 51 meter.

Svensbysjön
135ha, medeldjup 6 meter, maxdjup 13 meter.

Ösjön
120ha, medeldjup 6 meter, maxdjup 30 meter.

Län: Värmlands län
Kommun: Årjäng

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)
Till dagens slut.
Veckokort (150 kr)
Årskort (300 kr)
365 dagar.
Årskort - Ortsbo (150 kr)
Årskort för boende på orten. 365 dagar.
Dagkort - Trolling (200 kr)
Max 2 beten per båt oavsett antal kort.
Veckokort - Trolling (500 kr)
7 dygn. Max 2 beten per båt oavsett antal kort.
Årskort - Trolling (1000 kr)
365 dagar. Max 2 beten per båt oavsett antal kort.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-jarnsjon-nedre-tvangen-m-fl-vatten.htm

Allmänhetens kontaktperson

Per Wahlström
070 - 316 86 42

Hans Björnsson
070 - 328 93 64

Paul Johansson
072 - 230 04 55

Hemsida

Saknas

PDF

Karta över fiskevårdsområde