Gräsmangens FVOF

Gräsmångens FVOF bildades 1989.
Föreningens huvudsakliga uppgift är att bedriva fiskevård, dvs att vårda, utveckla och förbättra fisket och dess förutsättningar i våra fiskevatten.

Gräsmångens FVOF

Abborre (Riklig) , Gädda (Riklig) , Siklöja (Vanlig) , Lake (Normalt) , Mört (Lite) , Ål (Lite) , Löja/Benlöja (Lite) , Öring (Sällsynt)

Gräsmångens FVOF omfattar sjön Gräsmången, samt i norra delen Kalven och Skärgesälven.
Den är belägen inom fyra kommuner, Hagfors, Karlstad samt smärre delar av Forshaga och Munkfors Kommuner.
Sjön omges av skogsmarker; vattnet är svagt brunfärgat av humusämnen.
Till stor del stenbotten med några grynnor.
Vass och annan vattenvegetation förekommer sparsamt.
Främst fiskas gädda och abborre som tidvis kan vara mycket givande.
Gräsmången är vattentäkt för Östanås by, Älvsbacka.
Den är relativt hårt reglerad, med tidvis lågt vattenstånd. Kalkning görs regelbundet.
En naturlig iläggningsplats finns i Gällsviken, tidvis svår att använda pga lågt vattenstånd.
Mindre båtar går bra.
Djupkarta kan laddas ner på Hagfors Kommuns hemsida.
Arealen är på 433 hektar, inklusive Kalven(17 hektar), och största uppmätta djup är 28 meter.

Län: Värmlands län
Kommuner: Forshaga, Hagfors,Karlstad

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort (50 kr)
Årskort (150 kr)

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-grasmangens-fvof.htm

Allmänhetens kontaktperson

Tony Edvardsson
tony62@hotmail.se
0738 - 07 66 32

Jan Bengtsson
Jan.bengtsson055@gmail.com
0703 - 97 05 30

Hemsida

Saknas

PDF

Saknas