Västra Långseruds FVOF

Föreningen bildades under 1988 och syftet med det var att samordna fiskets bedrivande och fiskevård. Även främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Björnklammen, Öjesjön, Vålungen m fl sjöar

Mört (Vanlig) , Gädda (Vanlig) , Abborre (Vanlig) , Siklöja (Lite) , Sik (Lite) , Öring (Lite)

Västra Långseruds fiskevårdsområde hör hemma i Säffle kommun i sydvästra Värmland vars sjösystem ingår i Lillälvens vattensystem. Ett vattensystem som börjar i naturreservatet Glaskogen och ringlar sig genom sjöarna i vårt fiskevårdsområde för att slutligen mynna ut i Byälven.

Ett fiskekort berättigar till fiske i sjöarna Björnklammen, Öjesjön, Vålungen, Myrsjön, Siketjärnet och Mögsjön samt de mindre tjärnar som avvattnar till dessa sjöar. Öjesjön som är den största sjön i området med flest antal fiskarter. Där sker fisket mest efter gädda, abborre, sik, siklöja, bäcköring och mört.

Inom området är det lite bebyggelse och om man vill uppleva orörd naturskön miljö tillsammans med fiske och endast ljud från skog och vatten är möjligheten till det stor.

Län: Värmlands län
Kommuner: Säffle, Årjäng

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dygnskort (50 kr)
Veckokort (150 kr)
Årskort (300 kr)
365 dagar.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-bjornklammen-ojesjon-valungen-m-fl-sjoar.htm

Allmänhetens kontaktperson

Gerhard Johansson 
070 - 663 00 82

Hemsida

Saknas

PDF

Karta FVO