Överboda-Strand FVOF

Överboda - Strand FVOF ligger cirka 2 mil utanför Umeå.

Fiskevårdsområdet bildades av markägarna av fler orsaker. Dels öka tillgängligheten för allmänheten och dels för att förstärka det naturliga fiskebeståndet. I Mjösjön görs dessutom utsättningar av fångstfärdig röding och regnbåge.

På vår hemsida, får du ytterligare information om fisket inom området, var man kan köpa fiskekort samt information om vår organisation.

Mjösjön, Dalsjön & del av Umeälven

Abborre - Dalsjö (Vanlig) , Gädda (Vanlig) , Regnbåge - Mjösjön (Vanlig) , Harr - Umeälven (Vanlig) , Lax - Umeälven (Normalt) , Havsöring - Umeälven (Normalt) , Öring - Mjösjön Umeälven (Lite) , Röding - Mjösjön (Lite) , Mört - Dalsjön Mjösjön (Lite)

Överboda - Strands FVOF ligger cirka 2 mil utanför Umeå. Det består av två sjöar och Umeälven inom Berg och Strand (södra sidan).

Dalsjön är en grund sjö och har ett gott bestånd av abborre och gädda. Sjön är en bra fiskesjö för familjen och lämplig även för våra minsta då det nästan alltid nappar.

Mjösjön är långsträckt och har ett smalt vassbälte runt hela sjön. Det går bra att fiska från land, men om man vill fiska från brygga går det bra vid grillstugan, där det finns tre bryggor. Dessa är tillgänglighetsanpassade. Rastplatsen är utrustad med toalett, grillstuga, grillning och under barmarksperioden finns även ved.

Delsträcka av Umeälven omfattar breda lugnflytande sel och Bergforsen. Harrfisket är populärt, men även öring och lax. I de lugnare partierna finns också gädda, abborre och id. Rastplatsen är utrustad med toalett, grillstuga, grillring och ved under barmarksperioden.

Län: Västerbottens län
Kommun: Umeå

Fiskekort

Vi erbjuder följande fiskekort, klicka på respektive för att se vilka regler som gäller.
Dagkort Mjösjön (150 kr)
Umeälven familjeårskort (300 kr)
Dalsjö familjeårskort (110 kr)
Umeälven familjeårskort bybor (100 kr)
Gäller för Myrbäck, Dalsjö, Överboda, Rödtjärn, Strand.

Köp fiskekort på https://www.ifiske.se/fiske-mjosjon-dalsjon-del-av-umealven.htm

Allmänhetens kontaktperson

070 - 654 85 13

Hemsida

http://www.overboda-strandfvof.se/

PDF

Saknas