Som underlag för att utveckla Sveriges Fiskevattenägareförbunds medlemsnytta och näringspolitik finns en fastställd verksamhetsstrategi för perioden 2021 - 2023. Verksamhetsstrategin sätter upp mål för alla verksamhetsområden och fastlägger konkreta åtgärder för att uppnå målen. Verksamhetsstrategin hittar du här nedan.